CERTYFIKATY

Certyfikaty uczestnictwa

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w Akademii Spółek Kapitałowych 2023 są zobowiązane do:

  1. wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce rejestracja;
  2. uczestnictwa w co najmniej siedmiu spotkaniach ASK 2023 na żywo i wypełnienia formularza sprawdzającego obecność (nie trzeba odpowiadać na pytania, jeśli jest się obecnym na żywo);
  3. lub obejrzenia nagrań z co najmniej siedmiu spotkań i udzielenia samodzielnych, prawidłowych odpowiedzi na pytania do co najmniej siedmiu spotkań ASK 2022.

Na przykład, można być obecnym na 3 spotkaniach na żywo, a następnie obejrzeć 4 nagrania spotkań, a następnie wypełnić pytania tylko z 4 spotkań, w których nie uczestniczyło się na żywo. Jest to łącznie 7 spotkań, co wystarcza dla otrzymania certyfikatu.

Pytania do spotkań będą przesyłane zarejestrowanym uczestnikom ASK 2023 za pośrednictwem maila zawierającego link do formularza online. Będą również udostępniane po każdym spotkaniu w zakładce materiały -> pytania.

 

Wszystkie formularze z pytaniami do poszczególnych spotkań pozostaną otwarte do 14 maja 2023 roku, więc certyfikat uczestnictwa będzie mogła uzyskać każda osoba, która do tego terminu spełni podane wyżej wymogi. Oznacza to, że można będzie odpowiedzieć na pytania do wszystkich zajęć w dowolnym czasie do końca dnia 14 maja 2023 roku. To Państwo zdecydują o tym, kiedy wypełnią formularze.

Forma doskonalenia zawodowego dla radców prawych i adwokatów
Kompletną listę ORA i OIRP, które uznają ASK 2022 za formę doskonalenia zawodowego opublikujemy tutaj do 3 marca 2022 roku. Ostateczna decyzja o uznaniu ASK za formę doskonalenia zawodowego będzie należała do Komisji ds. Szkoleń i Komisji Doskonalenia Zawodowego poszczególnych ORA i OIRP.

Udział adwokatów i radców prawnych w Akademii Spółek Kapitałowych może zostać zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego, ale wymaga to spełnienia określonych przez ORA i OIRP wymogów oraz naszego porozumienia się w tej sprawie z odpowiednimi ORA i OIRP. Jest to kwestia zupełnie niezależna od kwestii uzyskania certyfikatu uczestnictwa w Akademii. Sam certyfikat ASK 2022 nie uprawnia do uzyskania punktów szkoleniowych! Będziemy wystawiać Państwu bardziej szczegółowe zaświadczenia, spełniające wymogi określone przez poszczególne ORA i OIRP. Dlatego przy rejestracji na ASK 2022 prosimy zaznaczyć, że są Państwo radcami prawnymi lub adwokatami oraz podać swój numer wpisu.

Aby możliwe było uzyskanie punktów szkoleniowych, niezbędny jest udział adwokata lub radcy prawnego w spotkaniu online na żywo (nie wystarczy obejrzeć później nagranie spotkania). W trakcie spotkania na żywo zobowiązani jesteśmy sprawdzać Państwa obecność – prześlemy Państwu w konwersacji na Zoom link do formularza dla adwokatów i radców prawnych, i poprosimy o wpisanie się tam w trakcie trwania spotkania. Po zakończeniu spotkania online formularz będzie zamykany.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem punktów lub jeśli mają Państwo pytania dotyczące zaświadczeń, prosimy o przesłanie maila na adres pani Kariny Kiliańczyk – karina@semperaugustus.org

Wykłady gościnne dla doktorantów WPiA UJ
Szczegółowe informacje o zasadach uzyskania punktów za wykłady gościnne w ramach ASK 2022 opublikujemy tutaj do 3 marca 2022 roku.

Sam certyfikat ASK 2022 nie uprawnia do uzyskania punktów! Będziemy wystawiać Państwu bardziej szczegółowe zaświadczenia, spełniające wymogi określone przez WPiA UJ. Dlatego przy rejestracji na ASK 2022 prosimy zaznaczyć, że są Państwo doktorantami.

Aby możliwe było uzyskanie punktów, niezbędny jest udział doktoranta w spotkaniu online na żywo (nie wystarczy obejrzeć później nagranie spotkania). W trakcie spotkania na żywo zobowiązani jesteśmy sprawdzać Państwa obecność – prześlemy Państwu w konwersacji na Zoom link do formularza dla doktorantów i poprosimy o wpisanie się tam w trakcie trwania spotkania. Po zakończeniu spotkania online formularz będzie zamykany.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem punktów lub jeśli mają Państwo pytania dotyczące zaświadczeń dla doktorantów, prosimy o przesłanie maila na adres pana Łukasza Chyli – lukasz@semperaugustus.org 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA