CERTYFIKATY

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w Akademii Spółek Kapitałowych są zobowiązane do:

  1. wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego tutaj;
  2. uczestnictwa w co najmniej dziewięciu spotkaniach ASK 2021 lub obejrzenia nagrań z co najmniej dziewięciu spotkań;
  3. udzielenia samodzielnych odpowiedzi na kilka pytań do poszczególnych, co najmniej dziewięciu, spotkań, które prześlemy zarejestrowanym uczestnikom za pośrednictwem maila.

Pytania są również dostępne tutaj;

Wspomniane maile z pytaniami, to będą zawsze maile zawierające link do formularza z pytaniami. Będziemy je Państwu przesyłać po każdym spotkaniu. Wszystkie formularze z pytaniami do poszczególnych spotkań pozostaną otwarte do 10 czerwca 2021 roku, więc certyfikat uczestnictwa będzie mogła uzyskać każda osoba, która do tego terminu spełni podane wyżej wymogi. Oznacza to, że można będzie odpowiedzieć na pytania do zajęć w dowolnym czasie do końca dnia 10 czerwca 2021 roku, a niekoniecznie bezpośrednio po spotkaniu. To Państwo zdecydują o tym, kiedy wypełnią formularze.

 

Punkty szkoleniowe

Udział adwokatów i radców prawnych w Akademii Spółek Kapitałowych może zostać zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego, ale wymaga to spełnienia określonych przez ORA i OIRP wymogów oraz naszego porozumienia się w tej sprawie z odpowiednimi ORA i OIRP. Jest to kwestia zupełnie niezależna od kwestii uzyskania certyfikatu uczestnictwa w Akademii. Sam certyfikat nie uprawnia do uzyskania punktów szkoleniowych. Będziemy wystawiać Państwu bardziej szczegółowe zaświadczenia, spełniające wymogi określone przez poszczególne ORA i OIRP.

Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Warszawie uznała Akademię Spółek Kapitałowych za formę doskonalenia zawodowego. Udział adwokatów w Akademii zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 1 punkt szkoleniowy za każdą godzinę wykładu.

Komisja ds. szkoleń OIRP Kraków poinformowała nas, iż wykłady organizowane przez Akademię Spółek Kapitałowych mogą zostać uznane za formę doskonalenia zawodowego radców prawnych.

Aby możliwe było uzyskanie punktów szkoleniowych, niezbędny jest udział adwokata lub radcy w spotkaniu online na żywo (nie wystarczy obejrzenie później nagrania wykładu). W trakcie spotkania na żywo zobowiązani jesteśmy sprawdzać Państwa obecność – prześlemy Państwu w konwersacji na Zoom link do formularza i poprosimy o wpisanie się tam w trakcie trwania spotkania. Po zakończeniu spotkania formularz będzie zamykany.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem punktów, prosimy o przesłanie maila na adres karina@semperaugustus.org z informacją o tym, do których ORA i OIRP Państwo należą. Będziemy się wtedy kontaktować z tymi podmiotami, z którymi jeszcze się w tej sprawie nie porozumieliśmy. Ostateczna decyzja o uznaniu ASK za formę doskonalenia zawodowego będzie należała do Komisji ds. Szkoleń i Komisji Doskonalenia Zawodowego poszczególnych ORA i OIRP. O ich decyzji poinformujemy Państwa droga mailową, jak tylko sami uzyskamy tę informację.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA