POPRZEDNIE EDYCJE

 2013     •     2014     •     2015     •   2016     •     2017     •     2018     •     2019     •     2020     •     2021     •     2022

EDYCJA VI

2016

14 kwietnia 2016 • Wykład • Mandat i kadencja członków organów spółek kapitałowych

Prowadzący wykład: 

  • prof. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński) 
21 kwietnia 2016 • Wykład • Regulacje przejęć spółek giełdowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, porównawczych oraz kolizyjnoprawnych

Prowadzący wykład: 

  • Tomasz Regucki (Instytut Allerhanda) 
28 kwietnia 2016 • Wykład • Corporate governance a dłużne papiery wartościowe (ze szczególnym uwzględnieniem obligacji zamiennych)

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Szymon Syp (Crido Legal) 
12 maja 2016 • Wykład • Transgraniczne przekształcenie i przeniesienie siedziby spółki kapitałowej w świetle orzecznictwa TSUE i pytania prawnego SN do TS z 22.10.2015 r

Prowadzący wykład: 

  • dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 
19 maja 2016 • Wykład • Wyzwania ochrony praw inwestora na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Jacek Dybiński (Uniwersytet Jagielloński)
26 maja 2016 • Wykład • Czy leci z nami pilot? O wprowadzeniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w ujęciu porównawczym

Prowadzący wykład: 

  • Ariel Mucha (Instytut Allerhanda) 
1 czerwca 2016 • Wykład • Faktyczni zarządcy spółek

Prowadzący wykład: 

  • dr hab. Marcin Spyra (Uniwersytet Jagielloński) 
2 czerwca 2016 • Wykład • Transakcje kreujące instrumenty pochodne OTC – teoria a praktyka

Prowadzący wykład: 

  • Andrzej Świderski (Instytut Allerhanda)