POPRZEDNIE EDYCJE

 2013     •     2014     •     2015     •   2016     •     2017     •     2018     •     2019     •     2020     •     2021     •     2022

EDYCJA XIII

2018

19 kwietnia 2018 • Wykład • Cywilnoprawne aspekty obrotu cyfrowymi kryptowalutami

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Jarosław Szewczyk (Kwaśnicki Wróbel & Partners) 
26 kwietnia 2018 • Wykład • Wpływ orzeczenia w sprawie Polbud-Wykonawstwo (106/16) na mobilność spółek w Europie

Prowadzący wykład: 

  • dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 
10 maja 2018 • Wykład • Nowe formy pozyskiwania środków od inwestorów – AFI, ICO i granice działalności bankowej

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Wojciech Iwański (SK&S) 
17 maja 2018 • Wykład • Polskie prawo spółek i rynku kapitałowego na końcu trzeciej dekady rozwoju – quo vadunt? Kilka refleksji o reformach, nauce i sądownictwie prawa spółek i rynku kapitałowego

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Jacek Dybiński (Uniwersytet Jagielloński) 
21 maja 2018 • Wykład • Terminator jest już wśród nas – uczestnictwo Sztucznej Inteligencji w obrocie prawnym na przykładzie obrotu giełdowego i… obrotu napojami…

Prowadzący wykład: 

  • r. pr. prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski)
23 maja 2018 • Wykład • Szanse i ograniczenia rozwoju polskiego rynku kapitałowego w kontekście projektu KE Unia Rynków Kapitałowych

Prowadząca wykład: 

  • dr Iwona Sroka (Uniwersytet Warszawski) 
24 maja 2018 • Wykład • Instrumenty pochodne OTC po zmianach wprowadzonych przez MiFID II / MIFIR

Prowadzący wykład: 

  • Andrzej Świderski (Instytut Allerhanda) 
7 czerwca 2018 • Wykład • Samorządowe instytucje finansowe a rewolucja FinTechów

Prowadzący wykład: 

  • prof. Witold Srokosz (Uniwersytet Wrocławski)