PRELEGENCI

adw. Mariusz Banaś

adw. Mariusz Banaś

Deloitte

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Dentons

Łukasz Chyla

Łukasz Chyla

Uniwersytet Jagielloński, Semper Augustus

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki

adw. Jakub Derulski

adw. Jakub Derulski

SK&S

Piotr Dmuchowski

Piotr Dmuchowski

HSBC

 Jarosław Dominiak

Jarosław Dominiak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

dr Kamil Gemra

dr Kamil Gemra

SGH

 r.pr. Antoni Goraj

r.pr. Antoni Goraj

Deloitte

dr Krzysztof Grabowski

dr Krzysztof Grabowski

Instytut Allerhanda

adw. Aleksandra Iskra

adw. Aleksandra Iskra

Wojciech Iwaniuk

Wojciech Iwaniuk

InnerValue

adw. dr Wojciech Iwański

adw. dr Wojciech Iwański

SK&S

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Mirosław Kachniewski

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Sylwia Karpińska

Sylwia Karpińska

Deloitte

Aleksandra Kopeć

Aleksandra Kopeć

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Uniwersytet Jagielloński

Ludwik Kotecki

Ludwik Kotecki

Instytut Odpowiedzialnych Finansów

adw. dr Piotr Kuźnicki

adw. dr Piotr Kuźnicki

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Dorota Mackiewicz

Dorota Mackiewicz

KDPW S.A.

r.pr.  Marcin Mazgaj

r.pr. Marcin Mazgaj

IPAiE UP, JWMS

r.pr. dr Ariel Mucha

r.pr. dr Ariel Mucha

IPAiE UP w Krakowie

r.pr. dr Michał Nowakowski

r.pr. dr Michał Nowakowski

Citi

Andrzej S. Nartowski

Andrzej S. Nartowski

r.pr. dr Szymon Okoń

r.pr. dr Szymon Okoń

SGH

r.pr. prof. Adam Opalski

r.pr. prof. Adam Opalski

Uniwersytet Warszawski, Greenberg Traurig

dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

dr Thomas Papadopoulos

dr Thomas Papadopoulos

University of Cyprus

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

dr Michał Przychoda

dr Michał Przychoda

DZP

Mariola Prucnal-Ziółkowska

Mariola Prucnal-Ziółkowska

GPW S.A.

Adam Pustelnik

Adam Pustelnik

Urząd miasta Łodzi

dr hab. Adam Redzik, prof. UW

dr hab. Adam Redzik, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Reszczyk-Król

dr Katarzyna Reszczyk-Król

BSJP

dr Agnieszka Smoleńska

dr Agnieszka Smoleńska

European Banking Institute, Polityka Insight

r.pr. dr hab. Marcin Spyra

r.pr. dr hab. Marcin Spyra

Uniwersytet Jagielloński

adw. dr Szymon Syp

adw. dr Szymon Syp

korporacyjnie.pl

adw. prof. Andrzej Szumański

adw. prof. Andrzej Szumański

Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Szwarc

Katarzyna Szwarc

Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO

Szostek_Bar i Partnerzy

adw. dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

adw. dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

Uniwersytet Warszawski

Mariusz Więckowski

Mariusz Więckowski

Areto

adw. Augustyn Wróbel

adw. Augustyn Wróbel

WKB Lawyers

r.pr. Artur Zapała

r.pr. Artur Zapała

SPCG

Michał Szymankiewicz

Michał Szymankiewicz

DLK Legal

Jan Ziomek

Jan Ziomek

KNF

dr Paweł Zdanikowski

dr Paweł Zdanikowski

(KUL)

adw. dr Magdalena Zmysłowska

adw. dr Magdalena Zmysłowska

CMS

adw. Mariusz Banaś

adw. Mariusz Banaś

Deloitte

Mariusz jest adwokatem i zajmuje stanowisko Senior Managing Associate w kancelarii prawniczej Deloitte Legal. Specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz refinansowania spółek w drodze kredytu, pożyczek mezzanine oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych. Doradza bankom oraz podmiotom finansowanym w międzynarodowych projektach finansowania oraz w kwestiach regulacyjnych. Pracował przy emisji różnego rodzaju obligacji, w tym zielonych obligacji oraz obligacji komunalnych (także przy jednej z pierwszych w Polsce emisji obligacji przychodowych przez jednostkę samorządu terytorialnego), listów zastawnych oraz instrumentów notowanych na rynkach krajowych i zagranicznych. Brał udział w transakcjach finansowania dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce, w szczególności dotyczących budowy stadionów i portów lotniczych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował na Uniwersytecie w Sztokholmie. Przed dołączeniem do Deloitte Legal zdobywał doświadczenie w warszawskich biurach czołowych międzynarodowych kancelarii prawniczych. 

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Dentons

Prof. Katarzyna Bilewska, adwokat, jest partnerem w warszawskim Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Ponadto kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych. Doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.  Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Łukasz Chyla

Łukasz Chyla

Uniwersytet Jagielloński, Semper Augustus

Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Semper Augustus, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Ukończył również programy stypendialne na Melbourne University oraz University of Cambridge. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ gdzie realizuje doktorat dotyczący prawa prospektowego. Obecnie kieruje także grantem badawczym NCN Preludium na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także realizuje międzynarodowy grant badawczy SYLFF jako Visiting Scholar na Columbia Law School w Nowym Jorku 

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki zajmuje się prawnymi aspektami technologii i finansów. Zaangażowany w czołowe światowe projekty blockchainowe. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa i finansów na Oksfordzie. 

adw. Jakub Derulski

adw. Jakub Derulski

SK&S

Jakub Derulski, prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, adwokat. Do zespołu FinTech kancelarii SK&S dołączył w 2021 r. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich oraz w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Doradza w kwestiach regulacyjnych w zakresie instytucji finansowych, projektach e-commerce i projektach z zakresu ochrony danych osobowych. Bierze udział przy wdrożeniach nowych produktów technologicznych, przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień regulacyjnych związanych z przetwarzaniem danych w sektorze finansowym. 

Piotr Dmuchowski

Piotr Dmuchowski

HSBC

Piotr Dmuchowski – Posiada tytuł magistra Finansów Międzynarodowych SGH. Jest również absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu z tytułem First Class Master of Arts with Honours. W marcu 2020 ukończył podyplomowe studia “Sustainable business” na University of Cambridge. Od ponad 12 lat pracuje w banku HSBC (w 2019 HSBC uzyskało nagrodę ‘World’s Best Bank for Sustainable Finance’ od Euromoney), gdzie zajmuje się współpracą z instytucjami finansowymi. Brał czynny udział między innymi przy organizacji emisji polskich w Chinach (Panda bonds) oraz pierwszych zielonych obligacjach skarbowych na świecie przez Polskę w grudniu 2016. Od 2019  roku pełni również rolę regionalą (CEESSA – Europa Środkowa, RPA, Izreal, Turcja) – koordynatora w zakresie produktów i projektów związanych z ESG (Enivronmental, Social  and Governance) w ramach HSBC Markets. W HSBC w Polsce jest Head of Markets & Treasurer Poland. 

 Jarosław Dominiak

Jarosław Dominiak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka –Innovators for the Public. Specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp. 
Od lipca 2011 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy ESMA-European Securities and Markets Authority w Paryżu. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance, członek jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej. Od 2007 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, od 2013 roku członek zarządu organizacji EuroFinuse w Brukseli opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie. Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor  kilkuset komentarzy i artykułów w mediach finansowych. Członek rad nadzorczych spółek publicznych (obecnie członek RN DGA SA w tym członek komitetu audytu RN DGA SA, RN IMS, RN Grupa Trinity SA). 

dr Kamil Gemra

dr Kamil Gemra

SGH

Dr Kamil Gemra – Partner zarządzający InnerValue. Były wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A oraz agencji ratingowej INC Rating. Członek rady nadzorczej Movie Games S.A. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w top10 prowadzących zajęcia. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym dwóch książek. 

 r.pr. Antoni Goraj

r.pr. Antoni Goraj

Deloitte

Antoni jest radcą prawnym w zespole Bankowości i Finansów kancelarii Deloitte Legal na stanowisku Senior Managing Associate. Doradza Klientom w różnorodnych transakcjach finansowania, w tym finansowania nieruchomości, acquisition finance i project finance. Posiada również doświadczenie w zakresie restrukturyzacji oraz refinansowania istniejącego zadłużenia. Zakres jego doradztwa obejmuje również kwestie regulacyjne dotyczące funkcjonowania instytucji finansowych. Antoni pracował także przy transakcjach mających za przedmiot połączenie banków, sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego oraz funkcjonowania oddziałów instytucji kredytowych. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed dołączeniem do Deloitte Legal zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach międzynarodowych. 

dr Krzysztof Grabowski

dr Krzysztof Grabowski

Deloitte, Instytut Allerhanda

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego. Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek członek Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes przy Komisji Europejskiej, uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”. Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF, KPF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. 

adw. Aleksandra Iskra

adw. Aleksandra Iskra

Adwokat Aleksandra Iskra specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii.  Bierze udział w projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów IT. Reprezentuje klientów na każdym etapie ochrony praw własności przemysłowej – od opracowania strategii po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem praw w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej. Specjalistka w zakresie danych osobowych, umów elektronicznych i  e-commerce. Doradza klientom z branży spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii oraz badawczo-rozwojowej. Wiceprzewodnicząca sekcji Prawa autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Partnerka Women in AI. Ekspertka w zakresie sztucznej inteligencji. Stypendystka Uniwersytetu Genewskiego. Prowadzi szkolenia dla adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej, słuchaczy LL.M w Collegium Humanum, studentów Kół Naukowych Wydziałów Prawa, naukowców oraz przedsiębiorców. Podczas Global Legal Hackathon 2020 jej drużyna otrzymała wyróżnienie UNICEF za projekt aplikacji U OK. 

Wojciech Iwaniuk

Wojciech Iwaniuk

InnerValue

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego. Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek członek Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes przy Komisji Europejskiej, uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”. Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF, KPF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. 

adw. dr Wojciech Iwański

adw. dr Wojciech Iwański

SK&S

dr Wojciech Iwański,partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, adwokat. Z kancelarią SK&S współpracuje od 2006 r. Specjalizuje się w regulacji usług finansowych, przede wszystkim bankowych i płatniczych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi podejmowania i prowadzenia działalności przez polskie i zagraniczne podmioty w sektorze usług bankowych, płatniczych oraz maklerskich. Uczestniczył w wielu projektach outsourcingu regulowanego oraz wdrażania nowych technologii w bankowości i usługach płatniczych, w tym korzystania z cloud computing, płatności mobilnych, zabezpieczeń instrumentów płatniczych oraz wirtualnych walut. Autor monografii dotyczącej bankowości internetowej oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu prawa bankowego i usług płatniczych. Rekomendowany w międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz Chambers FinTech. 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Krzysztof Jajuga – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). Doktor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i profesor honorowy Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów, zarządzania ryzykiem oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Doskonałości Naukowej. Ponadto jest twórcą i prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami.

dr Mirosław Kachniewski

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym – IOSCO.

Sylwia Karpińska

Sylwia Karpińska

Deloitte

Sylwia jest aplikantką adwokacką i zajmuje stanowisko Associate w zespole Bankowości i Finansów w kancelarii Deloitte Legal. Specjalizuje się w transakcjach finansowania spółek w drodze kredytu bankowego, pożyczek oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych. Doradza bankom oraz podmiotom finansowanym w międzynarodowych projektach finansowania oraz w kwestiach regulacyjnych. Pracowała przy emisji różnego rodzaju obligacji, w tym zielonych obligacji oraz obligacji komunalnych. Brała udział w transakcjach finansowania dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce dotyczących m. in. infrastruktury kolejowej, portów lotniczych. Sylwia jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Center pod patronatem University of Cambridge. Wcześniej zdobywała doświadczenie w warszawskich biurach czołowych międzynarodowych kancelarii prawniczych. 

Aleksandra Kopeć

Aleksandra Kopeć

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aleksandra Kopeć – prawnik specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego. Zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawnych aspektów nowych technologii na rynku finansowym (kryptoaktywablockchain/DLT oraz sztuczna inteligencja). W swojej praktyce zawodowej realizuje zadania z związane z transakcjami na rynku kapitałowym, obrotem instrumentami finansowymi, emisją papierów wartościowych oraz obszarem regulacyjnym. Doradza zarówno start-upom (głównie z branży FinTech) jak i tradycyjnym podmiotom rynku kapitałowego (towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, instytucje płatnicze, spółki publiczne). Zajmuje się także alternatywnymi sposobami pozyskiwania kapitału takimi jak ICO, crowdfunding czy venture capital. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka przygotowuje rozprawę pt. „Crowdfunding udziałowy w Unii Europejskiej”. Laureatka nagrody im. prof. Waleriana Pańki za wybitne osiągnięcia w nauce. Finalistka konkursu „Rising Stars – prawnicy liderzy jutra 2020″. 

Ludwik Kotecki

Ludwik Kotecki

Instytut Odpowiedzialnych Finansów

Ludwik Kotecki jest konsultantem ekonomicznym i doradcą różnych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. W ostatnich latach propagator zielonych finansów, doradca rządu Indonezji przy emisji zielonych obligacji, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. Jest doradcą ekonomicznym Marszałka Senatu RP. Członek Team Europe w Polsce. Główny Ekonomista Caritas Polska. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 20122015 członek KNF i Przewodniczący Rady BFGW latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE politykę finansową i budżetową UE. 

 

adw. dr Piotr Kuźnicki

adw. dr Piotr Kuźnicki

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) i na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską pt. granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Studiował również na University of Florida Levin College of Law a także prowadził badania naukowe na uniwersytetach Yale i UCLA. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym i sporach korporacyjnych. Posiada doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć z prawa handlowego na WPiA UW, a także w przeprowadzaniu szkoleń branżowych. Autor publikacji z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego w renomowanych czasopismach w tym m.in. w Glosie, Monitorze Prawa Handlowego oraz Rzeczpospolitej. 

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.   Obecnie jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jest równie z pracownikiem naukowym Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej.   

Dorota Mackiewicz

Dorota Mackiewicz

KDPW S.A.

Wicedyrektor Biura Prawnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Od 1995 r. związana z rynkiem kapitałowym. W Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – Dyrektor Biura Prawnego. W latach 2006 – 2010 w Komisji Nadzoru Finansowego – była Doradcą Przewodniczącego oraz Dyrektorem Zarządzającym Pionem Prawno – Legislacyjnym. W KDPW w Biurze Prawnym odpowiedzialna za pracę Zespołu Obsługi Prawnej Działalności Operacyjnej realizującego zadania w zakresie obsługi prawej operacji na papierach wartościowych przeprowadzanych w systemie depozytowym. Odpowiada również za obszar usług w kontekście zgodności z autoryzacją KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych na podstawie  unijnego rozporządzenia CSDR. Specjalizuje się w prawie IT oraz nowoczesnych technologiach. 

r.pr.  Marcin Mazgaj

r.pr. Marcin Mazgaj

IPAiE UP, JWMS

Doktor nauk prawnych ze specjalnością w prawie handlowym, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partner w JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni sp.p. z siedzibą w Krakowie. W latach 2016-2018 był członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju eksperckiego Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Łącznie przez okres kilku miesięcy przebywał na zagranicznych wyjazdach naukowych, w tym na jednej z wiodących niemieckich uczelni prawniczych  Bucerius Law School w Hamburgu – oraz na Vytautas Magnus University w Kownie Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej dużych i średnich przedsiębiorstw, nabyte przy obsłudze spółek z branży nowych technologii, wiodącego funduszu venture capital, jak również kilku znaczących deweloperów. Przez kilka lat pracował w jednej z największych krakowskich kancelarii. 

r.pr. dr Ariel Mucha

r.pr. dr Ariel Mucha

IPAiE UP w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja prawa handlowe) na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim”. W 2018 roku był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Julius-MaximiliansUniversität Würzburg). Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. „Kodeksy ładu korporacyjnego (corporate governance)” została wyróżniona w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku. Absolwent American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University – Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University). Autor kilkudziesięciu publikacji związanych z międzynarodowym prawem spółek, w tym publikacji w renomowanych europejskich czasopismach i wydawnictwach naukowych, np. European Company and Financial Law Review (ECFR), European Company Law (ECL), Springer. Wieloletni współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda w Krakowie (Sekcja Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego). W roku 2015 laureat drużynowego II miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, dodatkowo laureat I nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew oraz II nagrody za najlepszy pozew. 

Andrzej S. Nartowski

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, historyk, publicysta. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Uczestnik prac nad Dobrymi Praktykami spółek Notowanych na GPW (od 2001 r.). Autor podręczników Dobrych Praktyk 2008 i 2016. Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Corporate Governance (2006-2013) i (niezależnego w tym czasie) tygodnika Gazeta Bankowa (2003-2005). Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006-2014). Prowadzi blog Andrzej S. Nartowski o corporate governance (ponad 700 artykułów z lat 2000-2021). Stały współpracownik Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET.  

r.pr. dr Michał Nowakowski

r.pr. dr Michał Nowakowski

Citi

Michał Nowakowski jest radcą prawnym w Banku Handlowym (Citi) oraz twórcą portalu www.finregtech.pl (bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym), a także doktorem nauk prawnych. Jest autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych wydawnictwa Wolters Kluwer oraz członek Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert zewnętrzny w projekcie EBRD oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Autor wielu komentarzy praktycznych dla lex.pl. Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym, w tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym czy Europejskim Banku Centralnym, ale także w polskich organach nadzoru. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej. Pasjonat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Programuje w Pythonie. 

r.pr. dr Szymon Okoń

r.pr. dr Szymon Okoń

SGH

Dr Szymon Okoń jest wspólnikiem w kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Jego doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych (IPO, SPO, emisje obligacji, M&A) i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Rekomendowany jako prawnik dedykowany z zakresu rynku kapitałowego przez międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global, Legal500 oraz IFLR1000. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiował także na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science. 

dr Thomas Papadopoulos

dr Thomas Papadopoulos

University of Cyprus

Thomas Papadopoulos is an Assistant Professor of Business Law at the Department of Law of the University of Cyprus. He received his DPhil in Law from the Faculty of Law, University of Oxford, UK (2010). He received a degree of Magister JurisMJur (2006) and a degree of MPhil in Law (2007) from the Faculty of Law, University of Oxford, UK. He also received his LLB with Distinction (ranked 1st) from the Department of Law, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2005). Previously, he was a visiting researcher at Harvard Law School (2009-10). He is also a Visiting Professor at International Hellenic University, an Adjunct Professor at Open University of Cyprus and an Attorney at law (Greece). Moreover, he is an Editorial Secretary of European Company Law (ECL) Journal published by Kluwer. He was also visiting researcher at King’s College London and at Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. He was awarded the “Cyprus Research Award-Young Researcher (2014)” of the Research Promotion Foundation of the Republic of Cyprus (category of “Social Sciences & Humanities”). This distinction was awarded on the basis of his research on Takeovers and Mergers and was accompanied by a research grant. His main research areas are business law, company law, financial law, capital markets law, competition law, insolvency law, European economic law and internal market law. His articles were published in many top international law journals. He is also the author of the following monograph published by Kluwer: EU Law and the Harmonization of Takeovers in the Internal Market, 2010, Kluwer. Moreover, he is the editor of the following book published by Springer: Cross-Border Mergers – EU Perspectives and National Experiences, 2019, Springer. 

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek, współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

dr Michał Przychoda

dr Michał Przychoda

DZP

Ekspert w dziedzinie prawa spółek. Był członkiem Zespołu powołanego przy Ministerstwie Rozwoju, który przygotował przepisy o prostej spółce akcyjnej. Na co dzień Senior Associate w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka, gdzie w ramach praktyki Infrastruktury i Energetyki wdraża struktury prawne z zakresu prawa spółek przy dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych (m.in. zakładanie SPVek i umowy inwestycyjne). Doradza także sferze publicznej, w tym przede wszystkim samorządom w obsłudze spółek (m.in. przeprowadził kilka pionierskich transakcji sprzedaży mniejszościowych pakietów udziałów w spółkach wod-kan połączonych z zawarciem umów wspólników), jak również w projektach PPP (pracował przy czterech jak dotąd największych PPP w Polsce pod względem wartości nakładów inwestycyjnych). 

 

Mariola Prucnal-Ziółkowska

Mariola Prucnal-Ziółkowska

GPW S.A.

Radca prawny, Wicedyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 2000-2008 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prac legislacyjnych w obszarze prawa rynku kapitałowego, tak na poziomie krajowym, jak i europejskim. Uczestniczyła w pracach regulacyjnych Komitetu Regulatorów Papierów Wartościowych (CESR) Unii Europejskiej.

Adam Pustelnik

Adam Pustelnik

Urząd miasta Łodzi

Adam Pustelnik z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Studiował m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, European Academy of Diplomacy czy University of Oxford. Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie firmie doradczej Savills. W Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2015-2019 sprawował funkcję Dyrektora Biura Obsługi Inwestora. Odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej miasta, pozyskiwanie inwestorów, promocję gospodarczą miasta oraz współpracę międzynarodową. We wrześniu 2020 roku został powołany na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Miasta Łodzi. W ramach swoich obowiązków służbowych sprawuje nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem 

dr hab. Adam Redzik, prof. UW

dr hab. Adam Redzik, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Profesor uczelniany i kierownik Zakładu na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Głosu Prawa”, współzałożyciel Instytutu Allerhanda, autor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym ponad dwudziestu książek z obszaru historii prawa, historii nauki, prawa porównawczego. 

dr Katarzyna Reszczyk-Król

dr Katarzyna Reszczyk-Król

BSJP

Katarzyna Reszczyk-Król jest adwokatem i doktorem nauk prawnych. Od 2013 roku współpracuje w kancelarią prawną BSJP.  W 2017 roku obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego doktorat pt. „Prowadzenie spraw spółki akcyjnej przez zarząd” przygotowany pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Opalskiego. Specjalizuje się w prawie spółek, postępowaniach cywilnych oraz prawie cywilnym. Przede wszystkim doradza przy bieżącej obsłudze spółek, restrukturyzacji spółek i grup spółek oraz fuzji i przejęć, a także transakcjach typu share deal i asset deal. Uczestniczy również w doradztwie prawnym dotyczącym rozwiązania spraw spornych (włączając arbitraż), a także sporów budowlanych w oparciu o FIDIC. Przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego.  Wcześniej doświadczenie zdobywała jako prawnik w dziale fuzji i przejęć jednej z największych polskich kancelarii.  Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010 – 2016 była doktorantką w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytecie w Bonn (2010) oraz stypendystka Uniwersytetu w Kolonii (2012). W latach 2016 – 2019 członek zespołu ds. rekomendacji przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną przy Ministerstwie Rozwoju. Podczas studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa spółek i prawa prywatnego międzynarodowego. Prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach. Współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych pod red. Z. Jary w zakresie przepisów o prostej spółce akcyjnej.  W pracy zawodowej posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.  

dr Agnieszka Smoleńska

dr Agnieszka Smoleńska

European Banking Institute

Stała współpracowniczka (Associate Researcher) European Banking Institute we Frankfurcie i starsza analityczka ds. europejskich w Polityce Insight. W 2020 r. obroniła doktorat z prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji z zakresu zarządzania ryzykiem w transgranicznych grupach bankowych. W latach 2018-2020 prowadziła badania z zakresu unijnego rynku kapitałowego w ramach projektu badawczego „A Centralisation of Rulemaking in Europe? The Legal and Political Governance of the Financial Market” na EUI. W latach 2017-2019 związana z Florencką Szkołą Bankowości i Finansów, centrum szkoleniowym dla unijnego sektora bankowego. Absolwentka Europejskich Studiów Społecznych i Politycznych na University College London i Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim (Natolin). W latach 2010-2014 pracowała w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Współpracowała z Transparency International i Bankiem Światowym. Autorka publikacji z zakresu prawa resolution, korporacyjnego ładu bankowego, unijnej polityki monetarnej i „zielonego zwrotu” w regulacji sektora finansowego. 

adw. dr Szymon Syp

adw. dr Szymon Syp

korporacyjnie.pl

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie, partner w kancelarii prawnej w Warszawie specjalizującej się w obsłudze emitentów giełdowych i transakcji na rynku kapitałowym; doradca prawny spółek publicznych. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A (w tym transakcji typu venture capital), i w prawie rynku kapitałowego; jest autorem publikacji z tego zakresu, w tym pierwszego na polskim rynku Praktycznego Komentarza do Rozporządzenia MAR oraz Komentarza do Ustawy o obligacjach. Członek redakcji Korporacyjnie.pl. 

adw. prof. Andrzej Szumański

adw. prof. Andrzej Szumański

Uniwersytet Jagielloński

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, głos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku. 

Dariusz Szostek, prof. UO

Dariusz Szostek, prof. UO

Szostek_Bar i Partnerzy

Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy, of consuel Maruta/Wachta, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; członek European Law Institute w Wiedniu, Członek Rady Programowej IGF ONZ 2021, członek Blockhaton EUiPO Bruksela, Przewodniczący Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa (konsorcjum polskich uczelni oraz NASK), profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii UO, Członek PAN Katowice, ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru, autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów m.in współautor Cyber Law – wydanie New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London), IT i bezpieczeństwo danych w kancelarii prawnej (współautor, redakcja),  Autor monografii Blockchain i Prawo 2018 (Warszawa) – edycja angielska Blockchain and Law (Nomos Germany), współautor monografii Smart contarct and Insurance (Londyn, w druku).

Katarzyna Szwarc

Katarzyna Szwarc

Pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Od kwietnia pełni funkcję pełnomocnika ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse. Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA. 

Michał Szymankiewicz

Michał Szymankiewicz

DLK Legal

Michał Szymankiewczjest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem wspierającym Izbę Gospodarczą Blockchain i Nowych Technologii oraz uczestniczył w pracach podzespołu ds. instrumentów finansowych Grupy ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, regulacjach prawnych blockchain i technologii rozproszonych rejestrów oraz zagadnieniach AML/CFT. Doradzał klientom m.in. w zakresie prawnych aspektów wdrażania technologii rozproszonych rejestrów (DLT). Posiada doświadczenie w projektowaniu skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie wdrożeń systemów informatycznych (np. klasy ERP) oraz kontraktów IT (np. SLA, game dev, umowy o korzystanie z domen/serwisów WWW, smart contracts), a także w szkoleniu instytucji obowiązanych z zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. 

adw. dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

adw. dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę doktorską wyróżnioną przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w 2017 r. Absolwentka studiów Master of Laws (LL.M.) na Berkeley Law School. Research Fellow Instytutu Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego im. Max’a Planck’a w Hamburgu, Visiting Scholar na Berkeley School of Law oraz Associated Researcher European Banking Institute. Specjalizuje się prawie rynku kapitałowego, prawie spółek i prawie zobowiązań. Obecne zainteresowania naukowe poświęca przełomowym wyzwaniom stawianym paradygmatom prawa prywatnego przez rozwój technologiczny oraz przemiany społeczne. 

Mariusz Więckowski

Mariusz Więckowski

Areto

Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający AretoMa ponad 20 lat doświadczenia w zakresie rynku finansowego. Bierze udział w wielu projektach mających na celu rozwój polskiego rynku instrumentów finansowych. Uczestniczy w projektach implementujących nowe technologie (m.in. blockchain, smart contracts) na rynku finansowym, angażuje się również w prace mające na celu rozwój tych technologii oraz stworzenie dla nich w Polsce optymalnego środowiska regulacyjnego. Doradza również podmiotom rynku finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych i dokumentacyjnych, związanych z instrumentami finansowymi rynku regulowanego i OTC (m.in. MiFID II/MiFIR oraz EMIR). 

r.pr. Artur Zapała

r.pr. Artur Zapała

SPCG

Mecenas Artur Zapała kieruje pracami warszawskiego oddziału SPCG. Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno w administracji państwowej (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF) jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności. Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach dotyczących nabywania akcji instytucji finansowych, postępowaniach administracyjnych przed KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Od kwietnia 2019 r. jest przedstawicielem regionu CEE w grupie konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC). 

Dr Paweł Zdanikowski

Dr Paweł Zdanikowski

(KUL)

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL, autor opracowań z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym monografii pt. „Prawo udziałowe w spółce z o.o.”, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, kierownik Działu Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

adw. dr Magdalena Zmysłowska

adw. dr Magdalena Zmysłowska

CMS

Magdalena Zmysłowska –  adwokat, współpracownik kancelarii CMS, adiunkt na Uniwersytecie SWPS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.).

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA