PRELEGENCI

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

adw. prof. Andrzej Szumański

adw. prof. Andrzej Szumański

Uniwersytet Jagielloński

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Dentons

adw. dr hab. Jan Byrski, prof. UEK

adw. dr hab. Jan Byrski, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, TKP

adw. dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

adw. dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

Squire Patton Boggs

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Komisja Nadzoru Finansowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab Marcin Menkes, prof. SGH

dr hab Marcin Menkes, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

r. pr. dr hab. Andrzej Wiśniewski

r. pr. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Uniwersytet Warszawski

r. pr. dr Marcin Chomiuk

r. pr. dr Marcin Chomiuk

JDP

r. pr. dr Paweł Gładysz

r. pr. dr Paweł Gładysz

Biuro Maklerskie Pekao

r. pr. dr Jakub Górski

r. pr. dr Jakub Górski

SPCG

dr Krzysztof Grabowski

dr Krzysztof Grabowski

Instytut Allerhanda

adw. dr Paweł Janda

adw. dr Paweł Janda

Uniwersytet Rzeszowski, Janda Możdżeń Restrukturyzacje

adw. dr Rafał Kos

adw. dr Rafał Kos

Kubas Kos Gałkowski

dr Małgorzata Kożuch

dr Małgorzata Kożuch

Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Kuszewski

dr Piotr Kuszewski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PZU

dr Michał Leski

dr Michał Leski

Bank Pocztowy S.A.

r. pr. dr Aleksandra Łatała-Kremer

r. pr. dr Aleksandra Łatała-Kremer

Pracownia Prawa Gospodarczego

adw. dr Rafał Morek

adw. dr Rafał Morek

DWF

r. pr. dr Ariel Mucha

r. pr. dr Ariel Mucha

Instytut Prawa i Ekonomii UP

dr Piotr Stanisławiszyn

dr Piotr Stanisławiszyn

WPiA Uniwersytetu Opolskiego

adw. dr Anne-Marie Weber

adw. dr Anne-Marie Weber

Uniwersytet Warszawski

dr Ernest Wyciszkiewicz

dr Ernest Wyciszkiewicz

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

adw. dr Magdalena Zmysłowska

adw. dr Magdalena Zmysłowska

CMS

adw. Sebastiaan Bennink

adw. Sebastiaan Bennink

BenninkAmar Advocaten

r. pr. Michał Bobrzyński

r. pr. Michał Bobrzyński

GreenbergTraurig

r. pr. Maria Dudzińska

r. pr. Maria Dudzińska

Gessel

adw. Agnieszka Haładyj-Janota

adw. Agnieszka Haładyj-Janota

Konieczny Wierzbicki

r. pr. Elżbieta Lech

r. pr. Elżbieta Lech

KNF

r. pr. Łukasz Łyczko

r. pr. Łukasz Łyczko

PwC Polska

adw. Wojciech Łysek

adw. Wojciech Łysek

Dentons

adw. Grzegorz Namiotkiewicz

adw. Grzegorz Namiotkiewicz

Clifford Chance

adw. Paulina Opiełka

adw. Paulina Opiełka

Konieczny Wierzbicki

adw. Sylwester Pieckowski

adw. Sylwester Pieckowski

r. pr. Zbigniew Pindel

r. pr. Zbigniew Pindel

EY

adw. Mariusz Purgał

adw. Mariusz Purgał

Konieczny Wierzbicki

adw. Alicja Sobota

adw. Alicja Sobota

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

r. pr. Kuba Szpringer

r. pr. Kuba Szpringer

Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

r. pr. Karol Tatara

r. pr. Karol Tatara

Tatara & Partners

adw. Jakub Urbanowicz

adw. Jakub Urbanowicz

SK&S

r. pr. Michał Wieliński

r. pr. Michał Wieliński

Gessel

Łukasz Chyla

Łukasz Chyla

Uniwersytet Jagielloński, Semper Augustus

 Jarosław Dominiak

Jarosław Dominiak

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Michał Kobza

Michał Kobza

Dział Rozwoju Rynku, GPW

Aleksandra Kopeć

Aleksandra Kopeć

FinLegalTech

Piotr Kozłowski

Piotr Kozłowski

Biuro Maklerskie Pekao

Krzysztof Ludwiniak

Krzysztof Ludwiniak

Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego

Zuzanna Machniak

Zuzanna Machniak

PwC Polska

Waldemar Markiewicz

Waldemar Markiewicz

Izba Domów Maklerskich

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

(biegły rewident, nadzórkorporacjny.pl)

Grzegorz Owczarek

Grzegorz Owczarek

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Mateusz Sordyl

Mateusz Sordyl

Konieczny Wierzbicki

Weronika Wojturska

Weronika Wojturska

PwC Polska

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek zarządu European Association of University Teachers of Banking and Finance. Wykładowca w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ oraz Szkole Leniej Radboud University w Nijmegen. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zmianach strategicznych na  globalnym rynku bankowym oraz wpływie regulacji bankowych na efektywność i  stabilność banków. 
adw. prof. Andrzej Szumański

adw. prof. Andrzej Szumański

Uniwersytet Jagielloński

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, głos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku. 
adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Dentons

Prof. Katarzyna Bilewska, adwokat, jest partnerem Dentons w warszawskim Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Ponadto kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych.

Doradza w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących inwestycji, transakcji, oraz ładu korporacyjnego, w tym zwłaszcza kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017–2020 pełniła funkcję Kierownika Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

dr hab. Jan Byrski prof. UEK

dr hab. Jan Byrski prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, TKP

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. 
 
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018). Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 EMEA Poland 2020 i 2021 w kategorii: Data privacy and data protection.  

adw. dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

adw. dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

Squire Patton Boggs

profesor i kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Partner zarządzający w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz członek rady Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy KIG oraz Konfederacji Lewiatan. Arbiter w Trybunale Arbitrażowym do spraw Sportu w Doha, w Katarze oraz jeden z pięciu polskich arbitrów w Trybunale Arbitrażowym do spraw Sportu (CAS) w Lozannie w Szwajcarii – międzynarodowym sądzie arbitrażowym, który orzeka jako najwyższa instancja w sporach z całego świata wynikających z działalności sportowej.  

Przez wiele lat wskazywany jako jeden z wiodących prawników w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i The Legal 500. 

Prof. Krześniak jest autorem i współautorem kilku książek prawniczych i monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polskiego, niemieckiego i amerykańskiego prawa. 

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Komisja Nadzoru Finansowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.   Obecnie jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jest równie z pracownikiem naukowym Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej.   
dr hab Marcin Menkes, prof. SGH

dr hab Marcin Menkes, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Academic and practitioner of international law, active participant in public debates with 11 years of teaching and research experience. Supervisor of 13 MA theses and 1 PhD dissertation. Reviewer of 13 MA theses. Author, editor and co-editor of 6 monographs. Published 90 articles and 17 reviews in academic journals. Over 60 presentations at academic conferences and seminars. Published over 1’000 legal blog posts, 55 expert opinions and journal articles.
dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek, współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
r. pr. dr hab. Andrzej Wiśniewski

r. pr. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Uniwersytet Warszawski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1971. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie napisanej na tymże Wydziale pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Jakubowskiego. Również tam w 2013 r., na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce”, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. 

Andrzej Wiśniewski specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie prywatnym międzynarodowym oraz w międzynarodowym prawie handlowym i prawie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i opracowań komentarzowych, w szczególności współautorem wielotomowego Komentarza do Kodeksu spółek handlowych p. red. Prof. A. Opalskiego (Wydawnictwo C.H. Beck, t. II – IV, 2016 – 2018). 

Asystent (od 1975 r.) i adiunkt (od 1978 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 r., kolejno w Zakładzie i Katedrze  Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego. 

Prowadzi działalność jako arbiter, w szczególności w międzynarodowym  arbitrażu handlowym; jest wpisany na listę arbitrów prowadzoną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. W latach 1979 – 2020 wykonywał zawód radcy prawnego jako doradca, kolejno, Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Krajowej Izby Gospodarczej i przedsiębiorstw handlu zagranicznego oraz współpracownik krajowych i międzynarodowych kancelarii prawniczych, a także we własnej kancelarii. 

r. pr. dr Marcin Chomiuk

r. pr. dr Marcin Chomiuk

JDP

Radca prawny. Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w Kancelarii JDP. 

Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących przedsiębiorców z branży automotive, produkcyjnej oraz nowoczesnych technologii. W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami. Prowadzi doradztwo strategiczne i kontraktowe dla przedsiębiorców działających w branżach nowoczesnych technologii oraz przy wdrażaniu Industry 4.0. Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług. W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową. 

Doktor prawa. Przewodniczący Komisji Prawnej/ Legal-Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.BECK. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.BECK. Wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. 

Laureat nagrody głównej VI edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego wydawnictwa C.H.BECK na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego za pracę pt. „Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego”. 

r. pr. dr Paweł Gładysz

r. pr. dr Paweł Gładysz

Biuro Maklerskie Pekao

Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao, Inspektor Nadzoru. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Radca prawny (OIRP Warszawa), adwokat wpisany na listę adwokatów niewykonujących zawodu (IA w Warszawie). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (UMCS) – rozprawa doktorska nt. funkcjonowania KNF jako podmiotu polityki finansowej Polski. Ukończył studia Executive MBA organizowane przez UG, BCC i GFKM – instytucja walidująca: Rotterdam School of Management-Erasmus University.  

Od 1994 r. związany z Pekao S.A., przede wszystkim z obszarem działalności maklerskiej. Odpowiedzialny m.in. za zgodność i kontrolę wewnętrzną – od 1997 r. Inspektor Nadzoru Biura Maklerskiego Pekao. Brał udział w procesach konsolidacyjnych w zakresie działalności maklerskiej i bankowej w ramach Grupy Pekao: Bank Pekao – PBKS w Szczecinie, BDK w Lublinie, PBG w Łodzi; Bank Pekao – BPH w Krakowie; Biuro Maklerskie Pekao i Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Biuro Maklerskie Pekao i Pekao Investment Banking S.A.; Bank Pekao – Idea Bank. 

Pełni funkcję Arbitra Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędziego Sądu Polubownego przy KDPW. Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, m.in. jako Arbiter i Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki. 

W latach 2013-2021 Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego – współautor Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021. Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w latach 2004-2010. 

r. pr. dr Jakub Górski

r. pr. dr Jakub Górski

SPCG

Mecenas Jakub Górski specjalizuje się w zagadnieniach obrotu nieruchomościami, prawie administracyjnym oraz prawie własności przemysłowej. Uczestniczył w licznych transakcjach nabycia nieruchomości dla celów komercyjnych, głownie budowy wielkopowierzchniowych centrów handlowych. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz sądowoadministracyjnich (także w sprawach podatkowych). Zajmuje się sporami prawnymi, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz własności przemysłowej. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami arbitrażowymi. Jest również doradcą podatkowym. Mecenas Jakub Górski to były pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

dr Krzysztof Grabowski

dr Krzysztof Grabowski

Instytut Allerhanda

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego.

Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek członek Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes przy Komisji Europejskiej, uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF, KPF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

adw. dr Paweł Janda

adw. dr Paweł Janda

Uniwersytet Rzeszowski, Janda Możdżeń Restrukturyzacje

Od dwudziestu lat w praktyce jak i nauce oraz w sferze legislacji zajmuje się problematyką postępowań związanych z niewypłacalnością.

Doświadczenie praktyka wynika z pracy w Sądzie Upadłościowym i pełnienia funkcji sędziego komisarza w kilkuset postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto pełnił funkcję kierownika sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez 17 lat. Jako Przewodniczący INSO Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, Instytutu Allerhanda zajmuje się również organizacją Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO. Dyrektor zarządzający w Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o.

Naukowo zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym będąc adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim, wykładowcą w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie i Lublinie. Jako wykładowca szkolę doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych. Stale współpracuje z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych, Okręgowymi Radami Adwokackimi, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych, Izbami Komorników.

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych w kraju w tym Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawniczy, Doradca Restrukturyzacyjny, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Polski Proces Cywilny. Autor wydawnictw książkowych Wolters Kluwer ; Prawo Upadłościowe, Komentarz (wyd.I 2017, II 2020), Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowania upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Jestem autorem SiP LEX, m. in. Prawo Upadłościowe Komentarz( wyd. I, II, III).

W latach 2013-2015 był członkiem zespołu do spraw przygotowania ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w latach 2011 – 2015 członkiem Trybunału Stanu.

adw. dr Rafał Kos

adw. dr Rafał Kos

Kubas Kos Gałkowski

Adwokat. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu transgranicznych sporów sądowych i postępowań grupowych. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie (od 2014). Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP (od 2020). Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Obecnie członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Aktywów Państwowych: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz ds. prawa koncernowego (2020). Członek polskiej delegacji na 73 oraz 74 sesję II Grupy Roboczej UNCITRAL – Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation (2021). 

Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie arbitrażu przez Who’s Who Legal, a także w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych zarówno przez Chambers and Partners jak i dziennik Rzeczpospolita. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej (2015-2021) oraz The Board of Visitors przy Columbus School of Law na Catholic University of America w Waszyngtonie (od 2017). Wiceprzewodniczący rady nadzorczej PFR TFI (2018-2020). Członek rady nadzorczej PKO Banku Polskiego (od 2020). 

dr Małgorzata Kożuch

dr Małgorzata Kożuch

Uniwersytet Jagielloński

Adwokat, doktor nauk prawnych, starszy wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, Vice Prezes Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej, certyfikowany mediator, specjalista w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych, trener mediatorów i drużyn mediacyjnych odnoszących sukcesy podczas prestiżowych konkursów międzynarodowych; przewodnicząca Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej 
dr Piotr Kuszewski

dr Piotr Kuszewski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PZU

W latach 2018-2020 był CFO Grupy Digital Care a w latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 roku Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych.

Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Piotr Kuszewski zasiadał w radach nadzorczych PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.

Dr Piotr Kuszewski jest adiunktem w Instytucie Bankowości SGH i kierownikiem Podyplomowych Studiów Compliance w SGH. Piotr Kuszewski jest absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.

dr Michał Leski

dr Michał Leski

Bank Pocztowy S.A.

Odpowiada za Obszar współpracy z Grupą Kapitałową Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu.

Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów sektora finansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem państwowym oraz prywatnym. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 1998 r. związany z Pocztą Polską, zajmując się obsługą prawną i nadzorem właścicielskim w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, m.in. na stanowisku Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego (w latach 2006-2011) oraz Dyrektora Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego (w latach 2016-2020). W latach 2011-2016, w ramach własnej kancelarii prawnej, doradzał podmiotom sektora usług finansowych.

r. pr. dr Aleksandra Łatała-Kremer

r. pr. dr Aleksandra Łatała-Kremer

W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w tematyce corporate governance (w szczególności w obowiązkach i odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej) oraz obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych. W 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego obroniła rozprawę doktorską p.t. „Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej”. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bucerius Law School w Hamburgu, studiów podyplomowych English and European Union Law prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński oraz British Law Center, Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji. Podczas studiów doktoranckich dwukrotnie prowadziła badania w Instytucie im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu. 
adw. dr Rafał Morek

adw. dr Rafał Morek

DWF

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat, partner w kancelarii DWF. Członek Rady Arbitrażowej SAKIG. Autor publikacji na temat rozwiązywania sporów, prawa prywatnego i porównawczego. Jako arbiter lub pełnomocnik reprezentujący klientów w arbitrażu brał udział w ponad 100 postępowaniach zgodnie z zasadami ICC, SCC, ICSID, UNCITRAL, DIS, Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, Sądu Arbitrażowego przy KIG i innych. Certyfikowany mediator. Członek Zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPIA UW. 
r. pr. dr Ariel Mucha

r. pr. dr Ariel Mucha

Instytut Prawa i Ekonomii UP

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja prawa handlowe) na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim”. W 2018 roku był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Julius-MaximiliansUniversität Würzburg). Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. „Kodeksy ładu korporacyjnego (corporate governance)” została wyróżniona w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku. Absolwent American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University – Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University). Autor kilkudziesięciu publikacji związanych z międzynarodowym prawem spółek, w tym publikacji w renomowanych europejskich czasopismach i wydawnictwach naukowych, np. European Company and Financial Law Review (ECFR), European Company Law (ECL), Springer. Wieloletni współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda w Krakowie (Sekcja Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego). W roku 2015 laureat drużynowego II miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, dodatkowo laureat I nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew oraz II nagrody za najlepszy pozew. 
dr Piotr Stanisławiszyn

dr Piotr Stanisławiszyn

WPiA UO

Piotr Stanisławiszyn jest doktorem nauk prawnych (2004), absolwentem WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002). Od 2001 r. związany z Uniwersytetem Opolskim gdzie obecnie jest adiunktem i Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019). Wykonuje także zawód sędziego sądu rejonowego (2008) Doktor Piotr Stanisławiszyn jest laureatem Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), przewodniczącym INSO Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytut Allerhanda w Krakowie (2022). Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. współorganizację cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych podatkowi akcyzowemu i prawu celnemu (IX edycji w latach 2007 – 2020), autorstwo blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnictwo w  ponad 140 konferencjach i seminariach naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (ponad 110 wygłoszonych referatów i komunikatów).
adw. dr Anne-Marie Weber

adw. dr Anne-Marie Weber

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę doktorską wyróżnioną przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w 2017 r. Absolwentka studiów Master of Laws (LL.M.) na Berkeley Law School. Stypendystka Instytutu Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego im. Maxa Plancka w Hamburgu, Rządu Francuskiego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Specjalizuje się prawie rynku kapitałowego, prawie spółek i prawie zobowiązań. Obecne zainteresowania naukowe poświęca przełomowym wyzwaniom stawianym paradygmatom prawa prywatnego przez rozwój technologiczny oraz przemiany społeczne.
dr Ernest Wyciszkiewicz

dr Ernest Wyciszkiewicz

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Politolog. Od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2011-2016 zastępca dyrektora Centrum. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i programu Dual Diploma Université Marc Bloch (Strasbourg) i UŁ w zakresie współczesnej translatoryki. W latach 2003-2008 sekretarz redakcji rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa”. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Współautor i redaktor książek „Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a relacje międzypaństwowe na obszarze postsowieckim” oraz „Energy Security and Climate Change: Double Challenge for Policymakers”. Redaktor naczelny „Nowaja Polsza„. Twitter: @E_Wyciszkiewicz 
adw. dr Magdalena Zmysłowska

adw. dr Magdalena Zmysłowska

CMS

Magdalena Zmysłowska –  adwokat, współpracownik kancelarii CMS, adiunkt na Uniwersytecie SWPS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.).
adw. Sebastiaan Bennink

adw. Sebastiaan Bennink

BenninkAmar Advocaten

Sebastiaan is a specialist in the field of economic sanctions and export controls. Sebastiaan’s practice focuses on all aspects of international trade law and related issues, such as anti-moneylaundering and anti-terrorism financing legislation, anti-corruption regulations, and other compliance-related regulations.

Sebastiaan regularly advises and represents clients subject to investigation and enforcement proceedings. Sebastiaan, moreover, has vast experience in the setting up, the enhancement of and the keeping effective of corporate compliance programmes, especially in the fields of economic sanctions, export controls and anti-corruption, for companies active in and outside the Netherlands.

A particular aspect of Sebastiaan’s practice is the emphasis on legally, strategically and technically complex cross-border matters. Clients highly regard Sebastiaan’s direct, clear and practical advice, as well as his sharp legal analyses, his result-driven approach and in-depth knowledge of their business.

Sebastiaan publishes on a regular basis, provides numerous trainings and is a frequent speaks at national and international conferences on economic sanctions and export controls. Additionally, Sebastiaan is BNR Newsradio’s expert on sanctions and export controls and is often interviewed on the radio and on Dutch national television. Sebastiaan is also regularly quoted in the newspapers (FD and Trouw) on sanctions and export control related matters.

r. pr. Michał Bobrzyński

r. pr. Michał Bobrzyński

GreenbergTraurig

Michał Bobrzyński jest Partnerem w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Na co dzień doradza instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych i finansowaniu projektów, a także krajowym i zagranicznym inwestorom w zakresie prawa korporacyjnego, upadłości i restrukturyzacji.  Reprezentuje klientów w związku z transakcjami fuzji i przejęć, w tym w sektorze instytucji finansowych, oraz private equity. 
r. pr. Maria Dudzińska

r. pr. Maria Dudzińska

Gessel

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań spornych. 

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych rozstrzyganych przed sądami powszechnymi jak i  w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym w szczególności w arbitrażu. Doradzała Klientom w sporach dotyczących m.in. projektów informatycznych i z zakresu nowych technologii, projektów infrastrukturalnych, transakcji M&A czy w sporach korporacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje także sprawy dotyczące praw własności intelektualnej oraz o ochronę naruszenie dóbr osobistych, w tym poprzez publikacje w prasie. Reprezentowała Klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego, występując zarówno w imieniu pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. 

Od 2012 koordynuje prace związane z organizacją Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. 

Jest autorką publikacji z zakresu prawa procesowego i arbitrażu oraz prelegentką na konferencjach poświęconych zagadnieniom rozwiązywania sporów. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców a także dla aplikantów radcowskich i studentów. 

Współpracuje pro bono z Fundacją „Rodzić po Ludzku” dbającą o podniesienie standardów opieki okołoporodowej w Polsce oraz z Fundacją „Po Drugie” zajmującą się młodzieżą w kryzysie bezdomności. 

adw. Agnieszka Haładyj-Janota

adw. Agnieszka Haładyj-Janota

Konieczny Wierzbicki

Adwokat, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka programu LLP Erasmus na Universidad Autónoma de Madrid. Pracuje w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, negocjowania umów oraz reprezentowania klientów na wszystkich etapach postępowań sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym. W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła szereg skomplikowanych postępowań z zakresu m.in. sporów inwestycyjnych czy odpowiedzialności członków zarządu względem Spółek oraz podmiotów trzecich. Występowała także jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach przestępstw gospodarczych oraz oszustw podatkowych, a także reprezentowała wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Współpracuje zarówno z klientami z Polski jak i zza granicy. 

r. pr. Elżbieta Lech

r. pr. Elżbieta Lech

KNF

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących rynku finansowego. 

Pracę w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęła w styczniu 2018 r., obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Nadzoru Regulacyjnego w Departamencie Firm Inwestycyjnych. Wcześniej przez ponad 10 lat pracowała w jednej z czołowych kancelarii prawniczych, gdzie doradzała transakcyjnie
i regulacyjnie podmiotom rynku finansowego. Jest radcą prawnym, ukończyła Wydział Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. 

r. pr. Łukasz Łyczko

r. pr. Łukasz Łyczko

PwC Polska

Łukasz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz usług płatniczych. Doradzał wielu instytucjom kredytowym oraz finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń unijnych aktów prawnych (MiFID II, PSD II, CRD IV, AML, Solvency II, SFDR, Taksonomia) oraz wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru (Wytyczne EBA ws outsourcingu, Komunikat KNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej). Aktualnie w charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów, grupy ds. Taksonomii oraz grupy ds. włączania czynników ESG do MiFID II, współtworząc wyjaśnienia interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. W codziennej praktyce zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla podmiotów finansowych i spółek giełdowych oraz prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG.  

Łukasz jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. 

adw. Grzegorz Namiotkiewicz

adw. Grzegorz Namiotkiewicz

Clifford Chance

Grzegorz Namiotkiewicz jest adwokatem oraz partnerem współkierującym Departamentem Bankowości i Finansów kancelarii Clifford Chance w Warszawie. Grzegorz posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego i magistra prawa (LLM) University College London w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego. Jego wiodącą specjalizacją są emisje dłużnych papierów wartościowych. Był zaangażowany w większość pionierskich emisji na rynku polskim (m.in. pierwsze listy zastawne, pierwsze obligacje przychodowe w Polsce, pierwsza sekurytyzacja oraz pierwsza sekurytyzacja syntetyczna w Polsce). W ostatnich latach doradzał, zarówno na rzecz emitentów jak i organizatorów, przy największych programach emisji euroobligacji i obligacji krajowych ustanawianych przez Skarb Państwa RP oraz największe spółki w Polsce. 

Według niezależnych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych, w tym Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000, należy do grona wiodących prawników w dziedzinie bankowości i finansów, restrukturyzacji finansowej oraz dłużnych rynków kapitałowych w Polsce.  

adw. Wojciech Łysek

adw. Wojciech Łysek

Dentons

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu oraz Praktyki Sporów Korporacyjnych.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych z udziałem przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Doradza spółkom prawa handlowego, ich wspólnikom (tak większościowym jak i mniejszościowym) oraz członkom ich organów. Posiada bogate doświadczenie m.in. w sporach dotyczących ważności uchwał organów spółek, sporach o własność udziałów lub akcji, sporach między wspólnikami większościowymi i mniejszościowymi oraz sporach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządów spółek.

Zastępuje Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego: w postępowaniach zabezpieczających, rozpoznawczych i egzekucyjnych. Doradza także Klientom w zakresie ewaluacji ryzyk procesowych związanych z podejmowanymi przez nich działaniami oraz planowanymi transakcjami i inwestycjami.

adw. Paulina Opiełka

adw. Paulina Opiełka

Konieczny Wierzbicki

Specjalizuje się w transakcjach wejść i wyjść inwestycyjnych, M&A oraz obsłudze korporacyjnej spółek, inwestorów private equity i funduszy venture capital. Wspiera przedsiębiorców w procesach komercjalizacji wyników badań R&D, pozyskiwaniu kapitału ze środków prywatnych i publicznych oraz w procesach dezinwestycyjnych. Doradza kilkunastu funduszom VC współfinansowanym ze środków NCBR i PFR (BRIdge Alfa, PFR Starter, PFR Otwarte Innowacje, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). Negocjuje umowy inwestycyjne oraz koordynuje prawne i finansowe badania due diligence, których rocznie kancelaria prowadzi kilkadziesiąt, a ich wartość wynosi od kilku do ponad stu milionów złotych. 

Była zaangażowana w liczne procesy dezinwestycyjne funduszy VC, w tym w proces wydzielenia spółki celowej działającej na rynku e-rekrutacji i jej sprzedaż do grupy OLX, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa klienta kancelarii zajmującego się usługami informatycznymi w modelu SaaS do grupy EY, a także w koinwestycje polskich i zagranicznych funduszy w polskie spółki technologiczne. 

W swojej codziennej praktyce doradza też funduszom, akceleratorom i inkubatorom przedsiębiorczości, m.in. w negocjowaniu umów z grantodawcami i partnerami strategicznymi, przygotowywaniu struktur korporacyjnych, pozyskiwaniu finansowania, w tym m.in. z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Doradza start-upom jako ekspert na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, w szczególności w obszarach med-tech, automatyzacji i inżynierii, fin-tech i IoT. 

Poza procesem inwestycyjnym, zajmowała się kompleksowymi wdrożeniami zasad ochrony danych osobowych w Polsce i za granicą, realizowanych m.in. na zlecenie jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce oraz międzynarodowej firmy z zakresu robotyki i IT. 

Od 2017 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła kurs arbitrażu i mediacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu oraz posiada uprawnienia mediatora. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji i komunikacji,  koordynowała też międzynarodowy projekt poświęcony mediacji  „First ADR Kit”. Autorka publikacji m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Gazecie Prawnej” czy „Dzienniku ubezpieczeniowym”. 

adw. Sylwester Pieckowski

adw. Sylwester Pieckowski

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w trybie negocjacji, arbitrażu i mediacji. 

 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie 
 • Arbiter Sądów Arbitrażowych: w Warszawie (KIG, Lewiatan), w Pradze, Wiedniu (VIAC), Nowym Jorku (AAA-ICDR) 
 • Mediator gospodarczy: Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Mediacji w Warszawie, Instytut Mediacji w Warszawie, Sąd Arbitrażowy w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów w Nowym Jorku – ICDR/AAA, Sąd Okręgowy w Warszawie 
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, 2006-2018, Honorowy Prezes PSSP od 2018 r. 
 • Współtwórca i Pierwszy V-Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, 2006-2011 
 • Członek i Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, 2005-2014 
 • Członek Zespołu Ekspertów w Ministerstwie Gospodarki ds. założeń i projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, 2013-2015 
 • Inicjator i współorganizator międzynarodowej konferencji: Global Pound Conference Warsaw – Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski, WPiA, 31.03.2017 r. 
 • Wykładowca problematyki ADR na studiach podyplomowych SGH 

Od lat wyróżniany przez Chambers Global (2010-2016) oraz Chambers Europe (2010-2018) w gronie wiodących prawników w Polsce zajmujących się rozwiązywaniem sporów. 

r. pr. Zbigniew Pindel

r. pr. Zbigniew Pindel

EY

Zbigniew posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, a z kancelarią EY Law jest związany od momentu jej powstania. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usługowej, usług finansowych, oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego. Specjalizuje się w się w doradztwie prawnym dotyczącym procesów reorganizacyjnych w spółkach, prawie spółek, doradztwie transakcyjnym, prawie pomocy publicznej oraz sprawach spornych.

Ma doświadczenie w obszarze doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności, corporate governance, oraz tworzenia funkcji compliance w przedsiębiorstwach.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi szkolenia w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek oraz wykłada na studiach MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

adw. Mariusz Purgał

adw. Mariusz Purgał

Konieczny Wierzbicki

W Kancelarii koordynuje głównie sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i finansowym w obrocie handlowym, w szczególności związanym z zarządzaniem płynnością finansową w sytuacjach nadzwyczajnych, także z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa korporacyjnego, pracując na co dzień z klientami krajowymi i zagranicznymi. 

Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w formie spółek prawa handlowego oraz indywidualnie), syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. dużym przedsiębiorstwom, w tym spółkom giełdowym czy przedsiębiorstwom międzynarodowym z oddziałami w Polsce. 

Działał w toku największych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na rzecz przedsiębiorców m.in. z branży telekomunikacyjnej, budowlanej oraz energetycznej. 

Zrealizował projekty obejmujące m.in. analizowanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, kompleksową obsługę Syndyków. 

adw. Alicja Sobota

adw. Alicja Sobota

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

Adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wiceprezes zarządu Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

W praktyce zawodowej od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją i upadłością. Alicja reprezentuje konsumentów i przedsiębiorców w postępowaniach insolwencyjnych, a także kompleksowo wspiera syndyków, nadzorców oraz zarządców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pomaga również firmom w kryzysie finansowym – doradzam wybór optymalnej ścieżki postępowania w celu poprawy kondycji finansowej, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi restrukturyzacyjnych. Na zlecenie krakowskiego sądu pełni również funkcję syndyka.

Prelegentka wielu konferencji z zakresu upadłości i restrukturyzacji. Autorka publikacji zakresu prawa upadłościowego oraz prawa spółek.

Od maja 2015 pełni funkcje sekretarza INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Instytucie Allerhanda, platformy współpracy grupy eksperckiej działającej na rzecz propagowania, rozwoju i poprawy funkcjonowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W ramach Sekcji INSO bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym, w tym co do opiniowania projektów przepisów dotyczących upadłości i restrukturyzacji. Aktywnie uczestniczy w działalności pro publico bono.

r. pr. Kuba Szpringer

r. pr. Kuba Szpringer

Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Kuba to doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w regulacjach rynku kapitałowego oraz prawie innowacji finansowych (FinTech) m.in. reprezentując klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Absolwent prawa na UMCS oraz ekonomii na SGH. 

Przed założeniem kancelarii Kuba doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się w obsłudze instytucji finansowych i transakcji na rynku publicznym i niepublicznym oraz jako dyrektor działu prawnego w bankowym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.  Doradza także inwestorom instytucjonalnym w procesach strukturyzowania transakcji w tym procesach emisji akcji oraz obligacji, restrukturyzacjach oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym.   

Wspierał także niezależną ekspertyzą prawną pro bono Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w zakresie związanym z ochroną praw inwestorów, promocją edukacji finansowej oraz kształtowaniem procesu legislacyjnego w tym obszarze. Członek grupy roboczej przy Min. Cyfryzacji ds. rozwoju Sztucznej Inteligencji w obszarze rynku finansowego. 

r. pr. Karol Tatara

r. pr. Karol Tatara

Tatara & Partners

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Uczestniczy także – w rozmaitych rolach – we wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu). 

Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian prawa restrukturyzacyjnego w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business. 

Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący zajęcia dla aplikantów z tego zakresu. 

W uznaniu zaangażowania w restrukturyzację spółki giełdowej Miraculum S.A. został przez Rzeczpospolitą uznany za Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011. 

Od roku 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal, a także w band 4 Restructuring/Insolvency rankingu Chambers Europe 2020 oraz 2021. 

adw. Jakub Urbanowicz

adw. Jakub Urbanowicz

SK&S

Jakub Urbanowicz jest adwokatem. Od 2011 r. pracuje w Departamencie Procesowym kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, aktualnie na stanowisku Senior Counsel. W 2019 r. odbył staż w kancelarii arbitrażowej Hanotiau & van den Berg w Brukseli. Reprezentuje klientów zarówno w arbitrażu, jak i sądach państwowych między innymi w procesach odszkodowawczych, w procesach wynikłych w transakcji fuzji i przejęć oraz w sporach korporacyjnych. Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z branży m.in. nieruchomościowej oraz finansowej.
r. pr. Michał Wieliński

r. pr. Michał Wieliński

Gessel

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek handlowych. Doradza w transakcjach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Bierze udział w projektach związanych z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Posiada doświadczenie w obsłudze wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych oraz wycofywania akcji spółek publicznych z obrotu na rynku regulowanym. Doradza klientom w projektowaniu oraz realizacji programów motywacyjnych, jak również w transakcjach skupu akcji własnych (buy-back). Doradzał również w kwestiach regulacyjnych podmiotom objętych nadzorem KNF. 

Obsługuje spółki prawa handlowego, w tym spółki publiczne w zakresie spraw korporacyjnych, realizacji obowiązków informacyjnych oraz wdrażania procedur compliance. Przygotowuje i negocjuje umowy handlowe oraz doradza klientom w działalności operacyjnej. Przeprowadza analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Zakres zainteresowań i praktyki Michała obejmuje również prawo własności intelektualnej. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa własności intelektualnej. Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL przez 6 lat współpracował z renomowaną polską kancelarią prawną. 

Łukasz Chyla

Łukasz Chyla

Uniwersytet Jagielloński, Semper Augustus

Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Semper Augustus, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Ukończył również programy stypendialne na Melbourne University oraz University of Cambridge. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ gdzie realizuje doktorat dotyczący prawa prospektowego. Obecnie kieruje także grantem badawczym NCN Preludium na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także realizuje międzynarodowy grant badawczy SYLFF jako Visiting Scholar na Columbia Law School w Nowym Jorku 
 Jarosław Dominiak

Jarosław Dominiak

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka –Innovators for the Public. Specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp.

Od lipca 2011 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy ESMA-European Securities and Markets Authority w Paryżu. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego

Forum Corporate Governance, członek jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej. Od 2007 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, od 2013 roku członek zarządu organizacji EuroFinuse w Brukseli opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie. Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor  kilkuset komentarzy i artykułów w mediach finansowych. Członek rad nadzorczych spółek publicznych (obecnie członek RN DGA SA w tym członek komitetu audytu RN DGA SA, RN IMS, RN Grupa Trinity SA). 

Michał Kobza

Michał Kobza

Dział Rozwoju Rynku, GPW

Jest odpowiedzialny za projekty i działania GPW związane z rozwojem oferty produktowej oraz poszerzaniem bazy inwestorów i zwiększaniem płynności na rynkach prowadzonych przez GPW. Z  Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie związany od 2008 roku, gdzie pracował w działach analitycznych, strategii  i rozwoju biznesu. Pełnił funkcje m.in. Członka Komitetu Zarządczego Federacji Giełd Europejskich (FESE) oraz członka Rady Nadzorczej GPW Benchmark. Swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał zagranicą w obszarze funduszy hedgingowych, jest posiadaczem tytułu Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami IT na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Był słuchaczem International Institute for Securities Market Development, program organizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. 
Aleksandra Kopeć

Aleksandra Kopeć

FinLegalTech

Aleksandra Kopeć – prawnik specjalizujący się w innowacjach na rynku finansowym, w tym w szczególności w rozwiązaniach opartych o technologię blockchain oraz kryptoaktywach. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą pod marką FinLegalTech. Aleksandra doradza od strony prawnej i regulacyjnej zarówno start-upom (głównie z branży FinTech) jak i regulowanym podmiotom rynku kapitałowego w procesie cyfrowej transformacji. Obszar praktyki zawodowej Aleksandry obejmuje także kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Aleksandra jest również pracownikiem naukowym i doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka przygotowuje rozprawę doktorską dot. crowdfundingu inwestycyjnego w prawie Unii Europejskiej. 

Piotr Kozłowski

Piotr Kozłowski

Biuro Maklerskie Pekao

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. 

Z polskim sektorem finansowym i bankowym związany od ponad 20 lat. 

Pracę rozpoczął w 1993 w Towarzystwie Konsultingowo-Agencyjnym Ubezpieczeń Kredytów CIFCO Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1993-1995 kierował Zespołem ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Oddziale Banku Zachodniego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracował w Banku Wschodnio-Europejskim S.A. na stanowisku Naczelnika Wydziału Kredytów I i II Oddziału w Warszawie. 

Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao S.A. Pracę rozpoczął jako ekspert w Departamencie Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kolejnych latach zajmował stanowiska: Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw (1997-1998), Dyrektora Biura Rozwoju i Analiz (1998-2000), Dyrektora Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000-2001), Dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu w Pionie Bankowości Indywidualnej (2002-2004). W latach 2004-2008, jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Indywidualnej odpowiadał za realizację planów sprzedaży i wyniki Pionu. 

Był również członkiem wielu strategicznych Komitetów działających w Banku Pekao S.A.: Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, Komitetu Kredytowego Departamentów Centrali Banku, Komitetu Zarządzania Bankiem Poprzez Centra Zysków, Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (ALCO), Zespołu Zadaniowego ds. Konsolidacji Banku, Komitetu ds. Alokacji Aktywów za Pośrednictwem Nawigatora Inwestycyjnego, Komitetu Inwestycyjnego Pionu Bankowości Prywatnej, Komitetu ds. Preferowanych TFI oraz ds. wyboru produktów inwestycyjnych. 

Jako przedstawiciel Banku Pekao S.A. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w organach statutowych spółek: Huta Aluminium Konin S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Polski Leasing Przemysłowy S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Leasing Fabryczny Sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. oraz BondSpot S.A. 

W latach 2009-2018  pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie nadzorował Pion Finansów, Pion Operacji oraz IT; a następnie, w latach 2018-2019, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej CDM Pekao S.A. 

W październiku 2019 r. został powołany w skład Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pekao Investment Management S.A.  

Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A.  

Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, jako Członek Rady IDM oraz arbiter Sądu IDM. 

Jest również Członkiem Komitetu ds. Ryzyka w KDPW_CCP S.A. a od marca br Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego. 

Na stanowisku Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao (wcześniej Domu Maklerskiego Pekao) od stycznia 2009 r. 

Krzysztof Ludwiniak

Krzysztof Ludwiniak

Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 1970 r. Na emigracji w USA od 1973 do 1989. Studia prawa i biznesu – University of Texas at Austin – 1974-1977. Działalność gospodarcza w branży sprzętu morskiego. Konsultant, dyrektor i szef oddziału europejskiego ESOP Services Inc., Scottsville, VA, USA. Członek Rady Dyrektorów Europejskiej Federacji Akcjonariatu Pracowniczego (EFES) z siedzibą w Brukseli. Współzałożyciel i wiceprezes Unii Własności Pracowniczej w Warszawie. Współautor Parlamentarnego Projektu Ustawy o Przekształceniach Własnościowych 1990 roku. Twórca koncepcji Leasingu Pracowniczego, tzw. polskiego ESOP-u.

Działalność doradcza w zakresie zagadnień akcjonariatu pracowniczego i prywatyzacji. Autor antologii „Pracownik Właścicielem” (1989) i licznych publikacji z zakresu akcjonariatu pracowniczego i przekształceń własnościowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 r.

Zuzanna Machniak

Zuzanna Machniak

PwC Polska

Zuzanna specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynków kapitałowych oraz w regulacjach z obszaru ESG. W praktyce zawodowej zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach obejmujących wdrożenie regulacji unijnych z obszaru ESG do działalności polskich i europejskich instytucji finansowych, w tym banków oraz zarządzających aktywami, oraz przedsiębiorstw niefinansowych, w tym spółek giełdowych (SFDR, Taksonomia, Akty delegowane do dyrektyw MiFID II, AIFMD, UCITS, raportowanie niefinansowe).  

Współpracuje w charakterze eksperta w grupach roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym w grupie ds. zrównoważonych finansów, grupie ds. Taksonomii oraz grupie ds. włączania czynników ESG do MiFID II. Współtworzyła opracowane przez Związek Banków Polskich Wyjaśnienia interpretacyjne dotyczące wybranych aspektów wdrażania Taksonomii w bankach. 

Ponadto posiada doświadczenie w projektach dotyczących outsourcingu czynności bankowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa o AML), chmury obliczeniowej oraz kredytów konsumenckich, w tym kredytów frankowych. 

Zuzanna ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Wykształcenie z obszaru ESG zdobywała na University of Pennsylvania oraz Frankfurt School of Finance & Management. 

Waldemar Markiewicz

Waldemar Markiewicz

Izba Domów Maklerskich

Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe; min. w latach 1999-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu domu maklerskiego Deutsche Bank Securities SA będąc odpowiedzialnym za działalność firmy na rynkach Europy Środkowej  (Warszawa, Budapeszt, Praga) a w latach 2018-2019 był Prezesem Zarządu Santander Securities S.A. 

Od 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010. W latach 2001-2002, jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z inicjatywy Waldemara Markiewicza, Izba Domów Maklerskich zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego, czego efektem jest obecnie wdrażana rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii. 

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

(biegły rewident, nadzórkorporacjny.pl)

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance„. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl. 
Grzegorz Owczarek

Grzegorz Owczarek

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Do zadań jego Departamentu należy m.in. opracowywanie planów przymusowej restrukturyzacji i określanie MREL. Z Funduszem związany od sześciu lat. Wcześniej zawodowo związany z międzynarodowymi rynkami finansowymi – przez dziewięć lat pracował w Barclays Bank w Londynie, do którego dołączył po niemal trzech latach pracy dla JP Morgan Chase. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Community of European Management Schools.
Mateusz Sordyl

Mateusz Sordyl

Konieczny Wierzbicki

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, procesach inwestycyjnych oraz doradztwie korporacyjnym. Prowadzi bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych, inwestorów private equity i funduszy venture capital. 

W ramach kancelarii: 

 • wspiera inwestorów i pomysłodawców w ramach procesów inwestycyjnych oraz w transakcjach M&A, w tym poprzez negocjowanie i przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej; 
 • przeprowadza audyty prawne (due diligence) w ramach procesów inwestycyjnych; 
 • doradza w zakresie tworzenia i reorganizowania struktur korporacyjnych, z uwzględnieniem przekształceń i połączeń spółek handlowych; 
 • prowadzi bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych, których akcje notowane są na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu; 
 • z sukcesem prowadzi postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie wpisu spółek do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. 

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 

Absolwent Prawa na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Weronika Wojturska

Weronika Wojturska

PwC Polska

Weronika, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, usług płatniczych oraz prawie rynków kapitałowych. Weronika zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych, podmiotów związanych z rynkiem finansowym oraz spółek niefinansowych w projektach dotyczących m.in. outsourcingu czynności, w tym outsourcingu do chmury obliczeniowej, dostosowaniu organizacji do ujawnień z zakresu regulacji ESG, wdrożenia zmian wynikających z ustawy AML czy audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi. W obszarze ESG posiada doświadczenie we wdrażaniu regulacji z obszaru ESG do działalności m.in. banków, zarządzających aktywami i spółek giełdowych, w tym w zakresie raportowania niefinansowego. Odpowiadała za przygotowanie wyjaśnień interpretacyjnych dla grupy roboczej ZBP powołanej do pracy nad metodyką wdrażania Taksonomii w bankach w zakresie obowiązków raportowych podmiotów podlegających NFRD i kalkulacji Green Assets Ratio, obecnie wspiera prace grupy ds. włączania czynników ESG do MiFID II. 

Weronika ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorantką i kierowniczką projektów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim, laureatką stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców. Autorka monografii “Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń” wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (2022).

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA