PRELEGENCI

adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska

adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska

Dentons, Uniwersytet Warszawski

Prof. Katarzyna Bilewska, adwokat, partner w kancelarii Dentons, w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażu.

Prowadzi Praktyką Sporów Korporacyjnych. Doradza klientom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.

Top 25 Women Lawyers in Business by Forbes 2022.

Jest profesorem uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017–2020 pełniła funkcję Kierownika Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

r. pr. dr Marcin Chomiuk

r. pr. dr Marcin Chomiuk

JDP

Radca prawny, Partner, Kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego

Ekspert w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych oraz joint-venture.

W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami.

Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acquisition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług.

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie relacji w grupach spółek, sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.

Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne pozwalają Marcinowi spojrzeć na transakcje nie tylko od strony prawnej, ale od strony celu biznesowego, do którego doradztwo prawne ma doprowadzić.

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego.

adw. dr Mateusz Grześków

adw. dr Mateusz Grześków

Pekao S.A.

Adwokat, doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się w prawie spółek, w prawie rynków kapitałowych, także w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A). Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących polskich kancelariach prawnych, a obecnie związany pozostaje z Bankiem PEKAO S.A., w którym w ramach departamentu prawnego odpowiada za obszar transakcji M&A, ECM i DCM, z uwzględnieniem powiązanych kwestii regulacyjnych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 r., a na tym samym uniwersytecie uzyskał w 2022 r. stopień doktora nauk prawnych za pracę doktorską pt. Połączenie odwrotne spółek prawa handlowego. Absolwent kursu American Law Program (2016) prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.), a także kursu Schule des Deutschen Rechts (2016) prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Ruprecht-Karls Universität Heidelberg i z Johannes Gutebnberg-Universität Mainz.

Autor wielu publikacji naukowych i komentarzy w prasie dotyczących prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. W latach 2016-2022 pozostawał związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie prowadził zajęcia z prawa gospodarczego i handlowego w ramach studiów magisterskich.

adw. dr Piotr Kuźnicki

adw. dr Piotr Kuźnicki

SWPS

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) i na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską pt. granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Absolwent studiów LLM na UC Berkeley School of Law (specjalizacja z zakresu prawa handlowego). W trakcie studiów otrzymał nagrodę Pro Bono za społeczne zaangażowanie. Prowadził także badania naukowe na Uniwersytecie Yale i UCLA.

Adwokat specjalizujący się w prawie spółek, transakcjach M&A i sporach korporacyjnych.

Wykładowca akademicki, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W jego obszarze zainteresowań badawczych pozostają m.in. kwestie odpowiedzialności członków organów i wspólników spółek, ład korporacyjny, efektywność działania spółek, komparatystyka polskiego i amerykańskiego prawa spółek.  Autor publikacji w renomowanych czasopismach w tym m.in. w Glosie, Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Rzeczpospolitej.

adw. dr Paweł Mazur

adw. dr Paweł Mazur

Rymarz Zdort Maruta

Adwokat, adwokat stanu Nowy Jork oraz senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. W 2019 roku otrzymał tytuł LL.M. w dziedzinie prawa spółek na New York University School of Law i obronił pracę doktorską z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a wpis na listę adwokatów uzyskał w 2020 roku. Ponadto ukończył kursy prawa amerykańskiego współorganizowane przez Columbia Law School i University of Florida Levin College of Law, a także kurs prawa niemieckiego współorganizowany przez Uniwersytet w Bonn. Przed rozpoczęciem w 2017 roku współpracy z kancelarią Rymarz Zdort Maruta, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., pracował w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych oraz odbywał praktyki w kancelariach prawnych oraz działach prawnych spółek w Polsce i w Niemczech.

Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS gdzie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych.

r. pr. dr Ariel Mucha

r. pr. dr Ariel Mucha

Uniwersytet Pedagogiczny

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja prawa handlowe) na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim”. W 2018 roku był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Julius-Maximilians–Universität Würzburg).

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. „Kodeksy ładu korporacyjnego (corporate governance)” została wyróżniona w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku. Absolwent American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University – Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University).

Autor kilkudziesięciu publikacji związanych z międzynarodowym prawem spółek, w tym publikacji w renomowanych europejskich czasopismach i wydawnictwach naukowych, np. European Company and Financial Law Review (ECFR), European Company Law (ECL), Springer. Wieloletni współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda w Krakowie (Sekcja Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego). W roku 2015 laureat drużynowego II miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, dodatkowo laureat I nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew oraz II nagrody za najlepszy pozew.

adw. dr Szymon Syp

adw. dr Szymon Syp

SSK&W

Założyciel kancelarii prawnej SSK&W (najaktywniejszej kancelarii VC w regionie CEE według Pitchbook w 2022 r.). Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów VC na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC.
adw. dr Magdalena Zmysłowska

adw. dr Magdalena Zmysłowska

CMS

Adwokat, współpracownik kancelarii CMS, adiunkt na Uniwersytecie SWPS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.).

r. pr. Jarosław Dzierżanowski

r. pr. Jarosław Dzierżanowski

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Radca prawny, wieloletni dyrektor działu prawnego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie rynku kapitałowego, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sporów korporacyjnych, doradza podmiotom gospodarczym przy transakcjach fuzji i przejęć oraz w procesach inwestycyjnych, autor licznych publikacji prasowych poświęconych prawu spółek oraz praktycznym aspektom ochrony praw inwestorów na rynku finansowym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.
Magdalena Kasiarz

Magdalena Kasiarz

Kancelaria EY Law

Magdalena specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym, w tym w branżach nieruchomościowej oraz energii odnawialnej, oraz reorganizacjach tak wewnątrzgrupowych, jak i wewnętrznych. Jej doświadczenia obejmują także pomoc w sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W swojej pracy kieruje się odpowiedzialnością za słowo, stawiając wiarygodność, zrozumienie dla sytuacji wszystkich stron i sprawną komunikację jako klucz do sukcesu.

Magdalena została wyróżniona w rankingu Legal 500 w kategoriach Commercial, Corporate and M&A, Restructuring and Insolvency oraz Banking and Finance.

Jest autorką licznych artykułów i komentarzy prawnych w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz upadłości oraz mentorem w programie Early Warning.

adw. Katarzyna Krzykwa

adw. Katarzyna Krzykwa

BSWW

Katarzyna specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek, a także w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń.

Jako starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax, z ajmuje się przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji ofert publicznych oraz prywatnych akcji i obligacji. Doradza klientom korporacyjnym w procesach delistingów, wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz NewConnect z zakresu spraw korporacyjnych i rejestrowych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu wypełniania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych. Uczestniczy także w postępowaniach administracyjnych.

Katarzyna jest współautorką pięciu publikacji naukowych: trzeciego i czwartego wydania komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (C.H. Beck 2018 i 2022), drugiego wydania komentarza do ustawy o obligacjach pod red. M. Wierzbowskiego (C.H. Beck 2019), meritum postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne pod red. M. Wierzbowskiego (Wolters Kluwer 2020) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pod red. M. Dyla, M. Królikowskiego (C.H. Beck 2021).

adw. Wojciech Łysek

adw. Wojciech Łysek

Dentons

Wojciech Łysek, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu oraz Praktyki Sporów Korporacyjnych.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych z udziałem przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Doradza spółkom prawa handlowego, ich wspólnikom (tak większościowym jak i mniejszościowym) oraz członkom ich organów. Posiada bogate doświadczenie m.in. w sporach dotyczących ważności uchwał organów spółek, sporach o własność udziałów lub akcji, sporach między wspólnikami większościowymi i mniejszościowymi oraz sporach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządów spółek.

Autor komentarzy w prasie i portalach branżowych. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

adw. Łukasz Świątek

adw. Łukasz Świątek

BSWW

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jako starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, w szczególności w ramach wspierania klientów korporacyjnych przy przeprowadzaniu IPO/SPO, wezwań, nabywaniu znacznych pakietów akcji, public M&A oraz delistingów, jak również specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności przez dostawców usług finansowania społecznościowego oraz zagadnieniach dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Jego praktyka obejmuje także doradztwo korporacyjne dla spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz New Connect, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych.

Łukasz jest również współautorem wiodącego na rynku prawniczym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanym przez Wydawnictwo C.H. Beck, w tym między innymi autorem komentarza do rozdziału V ustawy – środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych.

Od 2020 roku Łukasz jest członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich.

Piotr Kwapień

Piotr Kwapień

HAITONG

Bankier inwestycyjny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. W trakcie swej kariery w kierował kilkunastoma projektami transakcyjnymi w Polsce i za granicą, głównie w sektorze przemysłowym. Transakcje te obejmowały zarówno doradztwo dla właścicieli firm (indywidualnych i korporacji) przy sprzedaży przedsiębiorstw, jak i doradztwo dla inwestorów przy akwizycjach spółek w Polsce i w krajach CEE.

W 2021 r. Piotr dołączył jako Wicedyrektor do zespołu M&A Banku Haitong, drugiego największego Chińskiego banku inwestycyjnego. Wcześniej pracował w zespołach KPMG, Global M&A Partners oraz The Royal Bank of Scotland.

Michał Portalewski

Michał Portalewski

Excalibur Capital

Współzałożyciel Excalibur Capital. Przedsiębiorstwo założone w 2014 stał się wiodącym, niezależnym, polskim doradcą przy procesach fuzji i przejęć oraz finansów przedsiębiorstw w Polsce z unikalną siecią kontaktów i doświadczeniem w transakcjach międzynarodowych.

Od kilkunastu lat pracuje w bankowości inwestycyjnej przy pozyskiwaniu kapitału, a także obsłudze Fuzji i Przejęć oraz zarządzaniu strategicznym.

Umiejętności zarządcze zdobywał na stanowiskach kierowniczych i doradczych w spółkach z branży finansowej oraz produkcyjnej.

Organizował i przeprowadzał procesy pozyskiwania kapitału o łącznej wartości kilkuset milionów euro w formie kapitału własnego oraz dłużnego, w tym w formie emisji obligacji oraz akcji, obsługując spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, współpracując z funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, z funduszami PE oraz inwestorami strategicznymi w Polsce i na świecie.

Robert Wąchała

Robert Wąchała

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym.

W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji i Analiz.

W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych, wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach oraz przestrzeganie przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001).

Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007).

Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA