POPRZEDNIE EDYCJE

 2013     •     2014     •     2015     •   2016     •     2017     •     2018     •     2019     •     2020     •     2021     •     2022

EDYCJA XII

2022

W ramach spotkań Akademii odbędą się wykłady i dyskusje eksperckie poświęcone takim zagadnieniom, jak m.in. zaskarżanie uchwał w spółkach kapitałowych, pozycja inwestora na rynku kapitałowym, akcjonariat pracowniczy, inwestowanie w upadłości, polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych, crowdfunding.

Przewidujemy także warsztaty towarzyszące Akademii, które odbędą się stacjonarnie w Krakowie i na które przeprowadzimy osobny nabór spośród uczestników zarejestrowanych na ASK (liczba miejsc jest ograniczona). Zachęcamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem projektu.

3 marca 2022 • Wykład • Nowe trendy w zaskarżaniu uchwał w spółkach kapitałowych A.D. 2022
Godzina rozpoczęcia: 18:30

Prowadząca wykład:

 • adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Dentons)
7 marca 2022 • Debata • Międzynarodowe sankcje finansowe. Szansa na pokój czy zagrożenie?
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderator:

 • dr hab. Marcin Menkes, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Queritius)

Uczestnicy:

 • dr Piotr Kuszewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PZU)
 • dr Ernest Wyciszkiewicz (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)
 • adw. Sebastiaan Bennink (BenninkAmar Advocaten)
10 marca 2022 • Wykład • Akcjonariat pracowniczy - partycypacyjny model ładu korporacyjnego
Godzina rozpoczęcia: 18:30

Prowadzący wykład:

 • dr Michał Leski (Bank Pocztowy S.A.)
 • Krzysztof Ludwiniak (Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego)
17 marca 2022 • Wykład • Test wypłacalności w Prostej Spółce Akcyjnej
Godzina rozpoczęcia: 18:30

Prowadzący wykład:

 • dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
24 marca 2022 • Wykład • Fundusze w transakcjach Venture Capital – rola, struktura, strategia
Godzina rozpoczęcia: 18:30

Prowadząca wykład: 

 •  adw. Paulina Opiełka (Konieczny Wierzbicki)
25 marca 2022 • Warsztat • Transakcje na udziałach czy na aktywach? Czyli kiedy kupić spółkę, a kiedy jej przedsiębiorstwo?
Godzina rozpoczęcia: 10:00

Prowadzący warsztat:  

 • adw. Agnieszka Haładyj-Janota (Konieczny Wierzbicki) 
 • adw. Paulina Opiełka (Konieczny Wierzbicki) 
 • Mateusz Sordyl (Konieczny Wierzbicki) 
31 marca 2022 • Debata • Klauzule arbitrażowe w statutach spółek - stan arbitrażu korporacyjnego w dwa lata po reformie
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderator:

 • adw. dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa (Squire Patton Boggs)

Uczestnicy:

 • adw. prof. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński) 
 • adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Dentons)
 • adw. dr Rafał Kos (Kubas Kos Gałkowski)
 • adw. Jakub Urbanowicz (SK&S)
7 kwietnia 2022 • Wykład wprowadzający oraz debata • Wyzwania i perspektywy crowdfundingu w Polsce w związku z implementacją przepisów unijnych
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Wykład wprowadzający:

 • adw. dr Magdalena Zmysłowska (CMS)  

Moderatorka:

 • adw. dr Magdalena Zmysłowska (CMS)

Uczestnicy:

 • adw. dr hab. Jan Byrski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, TKP)
 • r. pr. Kuba Szpringer (Karwasiński Szpringer i Wspólnicy) 
 • r. pr. Michał Wieliński (Gessel)
 • r. pr. Elżbieta Lech (KNF)
 • Aleksandra Kopeć (FinLegalTech)
12 kwietnia 2022 • Debata • Obowiązkowa mediacja w sprawach gospodarczych - dyskusja nad projektem
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderator:

 • adw. Sylwester Pieckowski

Uczestnicy:

 • r. pr. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski)
 • r. pr. dr Jakub Górski (SPCG)
 • dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński)
 • r. pr. Maria Dudzińska (Gessel)
 • adw. dr Rafał Morek (DWF)
21 kwietnia 2022 • Debata • Wyzwania i perspektywy inwestora indywidualnego na polskim rynku kapitałowym
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderator:

 • Łukasz Chyla (Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Semper Augustus) 

Uczestnicy:

 • adw. dr Magdalena Zmysłowska (CMS) 
 • Jarosław Dominiak (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych)
 • Michał Kobza (Dział Rozwoju Rynku, GPW) 
 • Piotr Kozłowski (Biuro Maklerskie Pekao)
 • Waldemar Markiewicz (Izba Domów Maklerskich) 
28 kwietnia 2022 • Wykład wprowadzający oraz debata • Inwestowanie w upadłości czy inwestowanie w distressed assets
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderator:

 • adw. Mariusz Purgał (Konieczny Wierzbicki)

Uczestnicy:

 • adw. dr Paweł Janda (Uniwersytet Rzeszowski, Janda Możdżeń Restrukturyzacje) 
 • dr Piotr Stanisławiszyn (WPiA Uniwersytetu Opolskiego)
 • adw. Alicja Sobota (Insolventio Szaraniec Sobota S.A.)
 • r. pr. Karol Tatara (Tatara & Partners)  
10 maja 2022 • Wykład • Wpływ obszaru ESG na działalność instytucji finansowych oraz spółek giełdowych
Godzina rozpoczęcia: 18:30

Prowadzący wykład:

 • r. pr. Łukasz Łyczko (PwC Legal Polska)
 • Zuzanna Machniak (PwC Legal Polska)
 • Weronika Wojturska (PwC Legal Polska)
12 maja 2022 • Debata • Wymogi ostrożnościowe MREL – miecz Damoklesa nad polskim rynkiem finansowym?
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderator: 

 • dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH (Komisja Nadzoru Finansowego, SGH w Warszawie) 

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • r. pr. dr Paweł Gładysz (Biuro Maklerskie Pekao)
 • r. pr. Michał Bobrzyński (GreenbergTraurig) 
 • adw. Grzegorz Namiotkiewicz (Clifford Chance) 
 • Grzegorz Owczarek (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) 
19 maja 2022 • Debata • Odpowiedzialność członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze
Godzina rozpoczęcia: 18:00

Moderatorka:

 • r. pr. dr Aleksandra Łatała-Kremer (Pracownia Prawa Gospodarczego)

Uczestnicy:

 • dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda)
 • r. pr. dr Ariel Mucha (Instytut Prawa i Ekonomii UP)
 • adw. Wojciech Łysek (Dentons)
 • Piotr Rybicki (biegły rewident, nadzórkorporacjny.pl)
30 czerwca 2022 • Warsztat • Transakcje M&A - najistotniejsze kroki prawne i podatkowe - perspektywa praktyczna
Godzina rozpoczęcia: 17:00

Prowadzący warsztat:  

 • adw. Marcin Lewiński (JDP) 
 • dor. pod. Magdalena Zasiewska (JDP) 
 • Michał Portalewski (Excalibur Capital) 
24 listopada 2022 • Wykład wprowadzający oraz debata • Joint-Venture: wieloznaczny wytwór praktyki w polskim obrocie transakcyjnym – aspekty prawne
Godzina rozpoczęcia: 18:00


Wykład wprowadzający:

 • r. pr. dr Marcin Chomiuk (JDP)

Moderator:

 • r. pr. dr Marcin Chomiuk (JDP)

Uczestnicy:

 • adw. dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • adw. dr Anne-Marie Weber (Uniwersytet Warszawski)
Partnerzy: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp. k. | Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. | JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni sp.p. | Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp. k. | T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

 

Patroni honorowi: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego | Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

Patroni medialni: Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” | Monitor Prawa Bankowego | korporacyjnie.pl