POPRZEDNIE EDYCJE

 2013     •     2014     •     2015     •   2016     •     2017     •     2018     •     2019     •     2020     •     2021     •     2022

EDYCJA IV

2014

2 kwietnia 2014 • Wykład • Zaskarżenie uchwał organów spółek kapitałowych – najnowsze tendencje w orzecznictwie

Prowadzący wykład: 

  • dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 
9 kwietnia 2014 • Wykład • Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz kapitał docelowy w spółkach giełdowych

Prowadzący wykład: 

  • Tomasz Regucki (Instytut Allerhanda) 
16 kwietnia 2014 • Wykład • Mandat, kadencja członka organu spółki kapitałowej

Prowadzący wykład: 

  • prof. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński) 
23 kwietnia 2014 • Wykład • Sytuacja spółek kapitałowych wobec projektu zmiany ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – wybrane zagadnienia

Prowadzący wykład: 

  • adw. Bartosz Groele (Instytut Allerhanda) 
7 maja 2014 • Wykład • Ochrona inwestora na gruncie dyrektywy MiFID. Stan obecny i perspektywa zmian

Prowadzący wykład: 

  • Mateusz Pacak (Instytut Allerhanda)
14 maja 2014 • Wykład • Corporate governance między zachodem a wschodem. Refleksje na temat aktualnego stanu i kierunków reform ładu korporacyjnego na rynkach kapitałowych

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Jacek Dybiński (Uniwersytet Jagielloński)
21 maja 2014 • Wykład • Tam gdzie kończy się kodeks – kilka scen z ochrony mniejszości przy procesach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych

Prowadzący wykład: 

  • dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda)
28 maja 2014 • Wykład • Instrumenty pochodne OTC – ogólna charakterystyka

Prowadzący wykład: 

  • Andrzej Świderski (Instytut Allerhanda)