POPRZEDNIE EDYCJE

 2013     •     2014     •     2015     •   2016     •     2017     •     2018     •     2019     •     2020     •     2021     •     2022

EDYCJA IX

2019

7 marca 2019 • Debata • Polski rynek kapitałowy: stan obecny i perspektywy

Moderator: 

 • adw. dr Jacek Dybiński (Uniwersytet Jagielloński)

Uczestnicy:

 • dr Marek Dietl (Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych)
 • dr Wojciech Rogowski (Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski)
 • dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński
12 marca 2019 • Wykład • Dyrektywa o prawach akcjonariuszy oraz jej zmiany

Prowadzący wykład: 

 • dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda) 
27 marca 2019 • Wykład • Obligacje przymusowo zamienne w prawie polskim

Prowadzący wykład: 

 • r.pr. dr hab. Marcin Spyra (Uniwersytet Jagielloński) 
1 kwietnia 2019 • Wykład • Język prawniczy a język ekonomiczny

Prowadzący wykład: 

 • r.pr. prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski) 
4 kwietnia 2019 • Debata • Nowe technologie na rynku finansowym

Moderator: 

 • r. pr. Krzysztof Korus (DLK Legal) 

Uczestnicy:

 • adw. dr Jarosław Szewczyk (RKKW)
 • adw. dr Wojciech Iwański (SK&S)
 • r.pr. Adam Kotucha (Rafako S.A.)
18 kwietnia 2019 • Wykład • Prosta Spółka Akcyjna – szansa na modernizację polskiego prawa spółek?

Prowadzący wykład: 

 • r.pr. prof. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski) 
18 kwietnia 2019 • Wykład • Prosta Spółka Akcyjna – szansa na modernizację polskiego prawa spółek?

Prowadzący wykład: 

 • r.pr. prof. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski) 
25 kwietnia 2019 • Wykład • Spory korporacyjne w spółkach zamkniętych

Prowadzący wykład: 

 • dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 
16 maja 2019 • Wykład • Otwarta bankowość: law in books vs law in action

Prowadzący wykład: 

 • r.pr. Krzysztof Korus (DLK Legal) 
23 maja 2019 • Wykład • Transgraniczna mobilność spółek w ujęciu empirycznym

Prowadzący wykład: 

 • r.pr. Ariel Mucha 
27 czerwca 2019 • Wykład • The new European framework for cross-border mobility of companies

Prowadzący wykład: 

 • prof. Christoph Teichmann 

Partnerzy: : JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni sp.p.

 

Patroni honorowi: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego | Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych