POPRZEDNIE EDYCJE

 2013     •     2014     •     2015     •   2016     •     2017     •     2018     •     2019     •     2020     •     2021     •     2022

EDYCJA VII

2017

6 kwietnia 2017 • Wykład • Od „manii tulipanowej” do kryzysu finansowego 2008 – manipulacja instrumentami finansowymi w ujęciu prawnym, ekonomicznym i historycznym

Prowadzący wykład: 

  • Tomasz Regucki (Instytut Allerhanda)  
20 kwietnia 2017 • Wykład • Świadczenie pracy lub usług jako przedmiot wkładu do spółki kapitałowej – słuszna idea czy demontaż stabilnego systemu?

Prowadzący wykład: 

  • r.pr. dr Marcin Mazgaj (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Allerhanda) 
27 kwietnia 2017 • Wykład • Z problematyki odpowiedzialności menedżerów spółek kapitałowych

Prowadzący wykład: 

  • dr hab. Krzysztof Oplustil, Prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
4 maja 2017 • Wykład • Co sądy już powiedziały na temat szkody giełdowej, a czego jeszcze nie?

Prowadzący wykład: 

  • dr hab. Krzysztof Zacharzewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
8 maja 2017 • Wykład • Rola i odpowiedzialność agencji ratingowych

Prowadzący wykład: 

  • r.pr. dr hab. Marcin Spyra (Uniwersytet Jagielloński) 
11 maja 2017 • Wykład • Prawo rynku kapitałowego w praktyce. Kazusy sądowe

Prowadzący wykład: 

  • dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda) 
18 maja 2017 • Wykład • Ochrona konsumenta na rynku kapitałowym – normatywna podróż między K.C. a MiFID II et al. „czyli tam i z powrotem”

Prowadzący wykład: 

  • adw. dr Jacek Dybiński (Uniwersytet Jagielloński)
19 maja 2017 • Wykład • Odpowiedzialność cywilna na rynku kapitałowym

Prowadzący wykład: 

  • r. pr. prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski) 
25 maja 2017 • Wykład • Najnowsze tendencje w obszarze transgranicznej mobilności spółek (corporate mobility) w Europie

Prowadzący wykład: 

  • Ariel Mucha (Instytut Allerhanda)